Animace – Čtyřtaktní OTTŮV motor

end-logo
Sdílejte:


Čtyřtaktní OTTŮV motor

Čtyřtaktní motor poprvé demonstroval Nikolaus Otto v roce
1876. Dnes je to nejvíce používaný typ motoru v osobních i nákladních
automobilech.
Čtyřtaktní se nazývá proto, že jeho činnost probíhá ve čtyřech fázích
- sání – komprese – expanze po zážehu – a výfuková fáze. Každá fáze ve
válci je provázena jedním plným pohybem pístu, takže k dokončení cyklu
potřebuje dvě plné otáčky klikového hřídele.
Sání.
Během sací fáze se píst pohybuje dolů a nasává směs vzduchu a paliva. Na
obrázku je ilustrován příklad motoru, kde je otevření sacího ventilu
vyvoláno podtlakem vzniklým při pohybu pístu. Takové typy motorů dříve
existovaly, dnes se již používá k ovládání sacího ventilu vačka.
Komprese.
Jakmile se píst začne pohybovat směrem nahoru, zavře se sací ventil (
buď vačkou, nebo dříve tlakem) a směs ve válci se začne stlačovat.
Expanzní fáze.
V nejvyšším bodě pohybu pístu dojde k zapálení směsi ( zapalovací
svíčkou u benzínových motorů, nebo vznícením stlačené směsi u
dieselových motorů) a dojde k prudkému nárůstu tlaku ve válci. Píst je
zatlačen dolů…
Ve spodním bodě pohybu pístu při expanzi se otevírá výfukový ventil,
setrvačnost klikového hřídele tlačí píst nahoru a přes otevřený výfuk se
válec vyprazdňuje.
Větší čtyřtaktní motory jsou samozřejmě sestaveny z více válců (
4,6,8 atd..) Mají různé uspořádání ovládání ventilů. Různé typy
zapalování, rozdělování paliva… jsou přeplňované turbodmychadlem
atd…. Princip činnosti motoru, ale zůstává stále stejný.

Copyright
2000, Matt Keveney. All rights reserved.

 

 

 

Animace – Čtyřtaktní OTTŮV motor 5.00/5 (100.00%) 1 vote


banner pro vstup do katalogu MJauto
Sdílejte: