displeji

end-logo

Reset servisního intervalu Renault Laguna

1. Zapněte zapalování 2. Stisněte několikrát tlačítko A, dokud se na displeji denních kilomotrů neobjeví kilometry do příštího servisu. 3. Stiskněte a držte tlačítko B až displej osmkrát blikne. 4. Uvolněte tlačíko, nový interval je nastaven. Vypněte zapalování.     & [...]

více..číst

Reset servisního intervalu VW GOLF IV

  1. Stiskněte a držet tlačítko A 2. Zapněte zapalování .. na displeji denního počítadla se zobrazí "SERVICE" 3. Uvolněte tlačítko A 4. Otočte tlačítkem B doprava .. displej se vymaže  

více..číst

Návod na reset servisu Seat Alhambra 95 ->

  Společný postup pro reset indikátorů "OEL" ("OIL"), IN01, IN02 1.Stiskněte a držte tlačítko A 2. Zapněte zapalování .. na displeji se zobrazí čtyři pomlčky "----" 3. Vypněte zapalování 4. Uvolněte tlačítko A Pro vymazání dalšího indikátoru opakujte postup [...]

více..číst

Reset servisu Seat Alhambra 2000

  ! Vozidla s "longlife" servisním intervalem lze resetovat pouze s diagnostickým vybavením. Ostatní lze resetovat takto: 1. Stiskněte a držte tlačítko A 2. Zapněte zapalování .. na displeji denního počítadla se zobrazí "SERVICE" 3. Uvolněte tlačítko 4. Stiskněte tlačítko B, s [...]

více..číst

Vymazání servisního intervalu Seat Toledo 1999 ->

Reset servisu · Stiskněte tlačítko a držte jej stlačené   · Zapněte zapalování · Na displeji se objeví "OIL", nebo "OEL" · Pro modely s digitálními hodinami: Otočte tlačítkem A ve směru hodinových ručiček dokud se na displeji neobjeví "----" · Pro modely s analogovými h [...]

více..číst

Reset servisního intervalu Audi A4 2001 ->

  ! Vozidla s "longlife" servisním intervalem lze resetovat pouze s diagnostickým vybavením. Ostatní lze resetovat takto: 1. Stiskněte a držte tlačítko A 2. Zapněte zapalování .. na displeji denního počítadla se zobrazí "SERVICE" 3. Uvolněte tlačítko 4. Stiskněte tlačítko B, s [...]

více..číst

Reset servisního intervalu Audi A6 1997 – 2005

  ! Vozidla s "longlife" servisním intervalem lze resetovat pouze s diagnostickým vybavením. Ostatní lze resetovat takto: 1. Stiskněte a držte tlačítko A 2. Zapněte zapalování .. na displeji denního počítadla se zobrazí "SERVICE" 3. Uvolněte tlačítko 4. Stiskněte tlačítko B, s [...]

více..číst

Reset servisu Mercedes Benz S classe 2003 nahoru

  1. Zapněte zapalování 2. Opakovaně stiskněte tlačítko B, dokud se na displeji na tachometru nezobrazí denní počítadlo kilometrů společně s celkovým počtem najetých kilometrů. 3. Opakovaně stiskněte tlačítko C až se na displeji zobrazí symbol servisního intervalu spolu se zbývaj [...]

více..číst

AUDI – reset servisního intervalu

  AUDI Model Year Procedure A4, A6 All Chcete-li resetovat servis oleje na displeji počítadla kilometrů, stiskněte tlačítko nalevo od počítadla a držte jej. Zapněte zapalování. Na displeji je zobrazeno "OIL" Nyní povytáhněte tlač [...]

více..číst

Reset servisního intervalu Mercedes benz S CLASSE

  1. Zapněte zapalování a ihned dvakrát stiskněte tlačítko A 2. Vypněte zapalování 3. Stiskněte a držte tlačítko A a zapněte přitom zapalování .. tlačítko držte stisknuté a přibližně po deseti sekundách se ozve zvukový signál a na displeji přístrojové desky zobrazí nový interval. 4. [...]

více..číst