funkce

end-logo

o16

U vozů Volvo je k dotazování na kódy záznamenaných závad používáno diagnostické jednotky montované ve vozidle. Má dvě funkce. V jedné se čtou kódy závad a ve druhé se kontrolují díly. Správné signály zkoušených dílů jsou udávány rovněž blikacím kódem. Na jednotce je tlačítko, LED dioda a zásuvky pro [...]

více..číst

o01

Prakticky stejnou funkci jako mechanický regulátor vykonává elektronicky řízená soustava. Je prosta jeho nedostatků (hystereze, omezená přesnost, proměnnost s časem) a umožňuje nepřetržitou kontrolu funkce monitorováním signálů ze snímačů a z výstupního stupně zapalování. Při diagnostice lze soustav [...]

více..číst

o04

Mechanická regulace ABS pro vozidla s předním náhonem využívající modulátorů brzdného tlaku modulujících průtok kapaliny z brzdového válce. Modulátory dostávají informaci o rychlosti otáčení každého z kol předních poloos přes ozubený řemen na jeho osu -1-. Přes spojku -5- a kuličkové rampové vedení [...]

více..číst

o05

U elektronické regulace ABS jsou otáčky kol snímány snímači -1-, jejichž signál je přiváděn přes vstupní obvody -4- řídící jednotky k mikropočítači -5- se dvěma mikroprocesory. Tam je vypočítána rychlost vozidla a srovnávána rychlost jednotlivých kol. Při odchylce je přiveden signál přes příslušný v [...]

více..číst

Diagnostika elektronického příslušenství

RNDr. Bohumil Ferenc, květen 2000   Úvodem trochu teorie Rozdíly ve způsobech diagnostiky Přístroje a systémy pro diagnostiku Vnitřní diagnostika Diagnostika typu OBD II a EOBD Úvodem trochu teorie    Rostoucí počet motorových vozidel poháněných [...]

více..číst

o01

Známá mechanická regulace vytvářející předstih složením činností odstředivého (otáčkového), podtlakového a teplotního regulátoru neumožňuje průběžnou kontrolu funkce a vyhodnocení stavu musí být prováděno nejčastěji s demontovaným rozdělovačem.  

více..číst