Brzdové kotouče Airbus

end-logo
Sdílejte:

Přehřívání brzd netrápí jen automobilisty.  Pro 11. Konferenci o bezpečnosti leteckého provozu vypracoval Airbus také studii o přehřívání brzd.

Ve studii je několik zajímavých testů, výsledků, nebo doporučení pilotům.

Doporučení k používání brzd

V doporučení se zaměřují na co možná největší redukci používání brzd –  “Normální pojížděcí rychlost v rovném směru by měla být 30 uzlů. Při zatáčení potom 10 uzlů.  Protože zatím nefunguje ukazatel rychlosti, kontrolujte rychlost zobrazenou na navigačním displeji. Nestůjte na brzdách. Nechte letadlo přirozeně zrychlovat na volnoběh motorů a jakmile rychlost letadla překročí 30 uzlů, přibrzděte jej zvolna na 10 uzlů.“

Zahřívání brzd

Graf zahřívání brzd ukazuje zvyšování teploty s počtem životních cyklů brzd a překvapivě velké zatížení brzd při pojíždění.

zahřívání brzd Airbus

zahřívání brzd Airbus

 

Závislost míry opotřebovávání brzd na jejich teplotě

Teplota má u Airbusu výrazný vliv na míru opotřebovávání brzd. Z cílem snížení servisních nákladů jsou piloti instruováni pojíždět na brzdách v určité provozní teplotě. Ta je závislá na typu brzd. U Messier Bugatti by měl pilot udržovat teplotu pod 80 °C, nebo nad 250 °C. Honeywell pod 150, nebo nad 315 °C

Opotřebení brzd teplota

Opotřebení brzd teplota

 

Teplota brzd

Při teplotě na 300 °C by neměla být uvolněna parkovací brzda, pokud letadlo stojí zajištěno klíny. Při překročení hranice 500 °C se už parkovací brzda nesmí použít vůbec, aby nedošlo k poškození třecích ploch brzd.

Před startem musí pilot zkontrolovat teplotu brzd. Je-li je teplota vyšší než 150 °C, odloží start a spustí ventilátory brzd.

Používání ventilátorů brzd má být při pojíždění zdrženo o 5 minut, nebo do příjezdu ke gate z důvodu ochrany ploch kotoučů před oxidací.

Pokud je ale provoz rychlý a teploty brzd roste na 500 °C, pouští se ventilátory bez ohledu na negativní vliv oxidace.

 

brzdy Airbus

brzdy Airbus

 

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: