Chlazení moderních motorů a jeho změny

end-logo
chladič motoru

Sdílejte:

Vývoj techniky se stále posouvá mílovými kroky dopředu a pozadu samozřejmě nezůstávají ani jednotlivé komponenty automobilů. Přirozeně tedy můžeme zaznamenat změny i v oblasti chlazení motorů, které sice ve své podstatě zůstává stejné, ale zároveň se poměrně značně liší. Více o této problematice jsme se vám rozhodli přednést prostřednictvím následujících řádků.

Spolehlivější chlazení než před lety

Dnešní chlazení se složeno z podstatně více drobných součástek. To ovšem neznamená, že by bylo méně spolehlivé. Opak je v tomto případě pravdou. Jsou na něj kladené totiž daleko větší požadavky. V minulosti se stávalo přehřátí motoru vinou úniku chladící kapaliny nebo poroucháním některé ze součástek naprosto běžnou záležitostí, která většinu řidičů strašila. Když k takové události došlo, motor byl prakticky na odpis. Jak už jsme ale uvedli v úvodu tohoto odstavce, tak dnes vás podobné problémy trápí daleko méně.

Moderní kapalinové chlazení

U většiny moderních automobilů se dnes využívá takzvané kapalinové chlazení s nuceným oběhem. Že nevíte, co si pod tím představit? V podstatě dochází k cirkulaci chladící kapaliny v okruhu chlazení, které má na starost vodní čerpadlo. Ačkoli se dá naleznout jistá podobnost s chlazením dřívější generace, tak se nenechte mýlit. V současnosti totiž chceme, aby se motor ohřál co nejrychleji na provozní teplotu. To se projevuje zejména v zimě, kdy už nemusíme čekat několik dlouhých kilometrů, aby nám automobil začal uvnitř interiéru topit.

Velice často se využívá chlazení, které dokáže odpojit pohon vodního čerpadla. Díky tomu přestane chladící kapalina proudit okruhem. K odpojení pumpy je využíváno elektrického mechanismu, který je umístěný mezi čerpadlo a pohon.

na obrázku je schéma chladícího systému automobilu

Chladící systém automobilu

Řešení těsnosti pumpy

Ke správné těsnosti mezi blokem a pumpou se využívá O-kroužek, který se mění s každou výměnou čerpadla a proto se prodává v sadě právě s ním. Vodní pumpa ovšem musí disponovat těsností i ve svých útrobách, což zajišťují další dva kroužky vytvořené z tvrdého uhlíku. Nejčastější závadu moderních pump se proto dají snadno odvodit. Většinou totiž dochází k netěsnosti. Dále se pak může objevit nepříjemné pískání, ke kterému dochází vinou nedostatečného mazání dvou uhlíkových kroužků, které těsní tím, že o sebe navzájem třou.

Moderní pumpy jsou nicméně dobře zajištěny tak, aby nedošlo k úniku chladicí kapaliny do ložiska pumpy v momentě, kdy se objeví pouze drobná netěsnost. Proto obsahují úkapový prostor, který vypadá jako miska, která pojme veškerou uniklou kapalinu. Ta se pak s ohřátím motoru odpařuje.

Jak často měnit chladící kapalinu?

Pískání nebo netěsnost kroužků má na svědomí v drtivé většině stará chladící kapalina. Tu je potřeba měnit maximálně jednou za pět let. Stará kapalina navíc způsobuje usazování nečistot a oxidaci celé chladící soustavy, proto je potřeba klást na pravidelnost její výměny zvýšenou pozornost.

Jak se to má s termostatem?

Na moderní motory jsou mnohem přísnější požadavky, proto jim klasický termostat již nestačí. Dnes se proto spíše můžete setkat se systémem řízení teploty motoru, který se nazývá termomanagement. Ten sice stále termostat obsahuje, ale svou roli hraje pouze v havarijním stavu. Nejmodernější modul tohoto typu v sobě spojuje řízení teploty motoru a vodní pumpu a o pohon se stará ozubený řemínek. Žádné problémy s jeho životností dosud nebyly objeveny.

Modul dokáže pracovat celkem v osmi režimech, které se samozřejmě mění podle jízdních podmínek. Řídí je dvě šoupátka změnou úhlu nastavení. To se liší například během ohřívání motoru a jeho následném plném provozu. Každý z těchto okamžiků totiž vyžaduje jiné podmínky.


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: