konstrukce tlumičů koni

end-logo
Sdílejte:

 

Konstrukce tlumičů KONI

1. pístnice tlumiče
2. píst tlumiče
3. vodítko pístnice
4. těsnící kroužek pístnice
5. tlakový pracovní válec tlumiče
6. vyrovnávací nádoba, zásobník kapaliny
7. soustava spodního ventilu
8. obtokový ventil
9. pružina
10. stavící klobouček
11. stavící trn
12. šoupátko ventilu
13. vrchní mechanismus ventilu
14. spodní mechanismus ventilu
15. plovoucí píst
16. ochranná prachovka
17. spodní, ovládací část stavěcího trnu
18. zpětný ventil
19. zpětný ventil
20. ventily

barevné kódování:

žlutá – olejová náplň
oranžová – olejová náplň pod mírným tlakem
světle žlutá – olejová náplň pod vysokým tlakem
modrá – plynová náplň
červená – části ventilu tlumiče

princip:

Všechny kapalinové, nebo plynokapalinové ( hydraulické) tlumiče kmitů fungují na jednoduchém principu přeměny nežádoucí kinetické energie na snesitelnou energii – teplo.
Za tímto účelem je tlumič konstruován tak, aby při pohybu pístnice docházelo k protékaní pracovní kapaliny skrz ventily s omezenou průchodností což vytváří v oleji hydraulický odpor.
Teleskopické tlumiče mohou být stlačeny, nebo vysunuty, takže celou funkci tlumiče dělíme na fázi stlačení ke které dochází při nárazu na nerovnost a fázi vysunutí při následném zpětném pohybu kola tlakem pružiny pérování.

fáze stlačení:

Jakmile je píst stlačen dolů dovnitř těla tlumiče, olejová náplň obtéká volně bez odporu z prostoru pod pístem do komory nad pístem. Děje se to přes přepouštěcí otvory A,B,C a D a zpětný ventil (19), který slouží pro jednosměrné přečerpání kapaliny ze spodního prostoru nahoru.
Současně s tímto procesem probíhá sekundární přemístění kapaliny přes spodní ventil do vyrovnávacího zásobníku ve vnějším plášti tlumiče.
Děje se tak působením objemu samotné pístnice, která při stlačení do pracovního válce změnšuje volný prostor pro zásobu kapaliny na pístem.
Vnější komora tlumiče může být plněna jen vzduchem s atmosférickým tlakem, nebo stlačeným plynem. Používá se dusík o tlaku 4 až 8 atmosfér. Při protékání oleje skrz tento spodní ventil dochází už k nárustu hydraulického odporu a dochází k utlumení pohybu pístnice, tzn k první fázi funkce tlumiče pérování.

fáze roztažení:

Jakmile je píst tlumiče zpětně vytahován z pracovní nádoby, vyvýjí tlak na olejovou náplň a ta je nucena téct skrz ventil pístu. Dochází opět přemněně kinetické energie na teplo a útlumu odrazu kola ven z automobilu.
Zároveň je část olejové náplně nasávána sekundárně z vyrovnávací nádoby ve vnějším plášti a tlumič se pomalu dostává do stejného stavu, jako byl před nárazem.



banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: