Funkce viskózní spojky

end-logo

Sdílejte:

Viskózní spojka ovládá pohyb vrtule chlazení motoru. S rostoucí teplotou motoru viskózní spojka tuhne, klade větší odpor a vrtule chladiče je unášená stále větší silou. Chladící výkon vrtule je tedy přibližně lineárně závislý na teplotě motoru.

Otevírání ventilu viskózní spojky je ovládané bimetalovou pružinou, která se u většiny viskózních spojek vyskytuje ve dvou konstrukčních provedeních. Stočená bimetalová pružina je možná lepší, protože se její nastavení dá v případě potřeby přenastavit. Přenastavení ploché pružiny by asi bylo problematičtější.

 

Dva typy bimetalové pružiny u viskózních spojek

Dva typy bimetalové pružiny u viskózních spojek

 

Viskózní spojka je v klidu velmi tuhá

V klidu při vypnutém motoru je viskózní spojka překvapivě velmi tuhá. Nejedná se o závadu spojky. Je to dané její konstrukcí. Na videu vidíte pohyb oleje mezi dvěma komorami. Komora ve střední části spojky slouží jako zásobník oleje. Vnější komora je pracovní. Jakmile se olej rozleje do vnější komory, začíná brzdit volné protáčení tělesa viskózní spojky a ta je čím dál více unášena.

Přečerpávání oleje mezi komorami

Distribuce oleje mezi komorami není ovládána žádným dalším čerpadlem. Je závislá na pohybu volné části viskózní spojky proti její pevné části. Při pohybu obou částí proti sobě dochází k přečerpávání pracovní náplně.

Ztuhnutí viskózní spojky v klidu

Ventil mezi zásobníkem a pracovní komorou není těsný. Není nutné aby byl nějak více těsný, protože spojka při rotaci přečerpává olej vysokým výkonem do zásobníku. Pracovní komora je tedy při zavřeném ventilu i přes jeho netěsnost stále úplně prázdná.

Jakmile přestane spojka rotovat olej ze zásobníku protéká i přes zavřený ventil do pracovní komory a spojka tak velmi rychle ztuhne (několik sekund). Do pracovní komory se samovolně vylévá olej.

 

Uvolnění viskózní spojky po jejím roztočení

V klidu je tedy u viskózní spojky olej rozlitý v pracovní komoře a viskózní spojka je tuhá. Po jejím roztočení přes hřídel vodní pumpy dojde k obnovení přečerpávání oleje do zásobníku (volná část spojky je přibrzďována vrtulí, takže dochází ke vzájemnému pohybu dvou částí spojky) a pokud je ventil uzavřený, k uvolnění spojky.

Jednoduchý test

Spojku můžete uchytit za matici třeba do svěráku a poté ji (v rukavicích) roztáčet. Brzy dojde k přečerpání oleje do zásobníku a uvolnění spojky. Ta se poté protáčí velmi volně a pokud její pohyb ustane, během několika málo sekund zase ztuhne.

 banner pro vstup do katalogu MJauto
Funkce viskózní spojky 1.41/5 (28.24%) 17 votes

Sdílejte: