Reset servisních intervalů BMW E65, E66

end-logo
Sdílejte:

 


1. Nejdříve se ujistěte, že máte správně nastavané datum a čas!2. Každý servisní indikátor může být takto manuálně resetován pouze pokud je jeho hodnota menší než 80% intervalu. V takovém případě svítí u indikátoru vykřičník (!). Pokud je tam „0″, nelze jej vymazat manuálně, pouze diagnostikou

 • Zapněte zapalování
 • Stiskněte knoflík vlevo nahoře od budíku tachometru, dokud se nezobrazí symbol prvního ze servisních indikátorů (přibližně deset sekund)
 • Každým stiskem knoflíku rolujete v nabídce indikátorů
 • Chcet-li indikátor resetovat, stiskněte a držte knoflík dokud se nezobrazí zpráva „RESET?“ (přibližně tři sekundy)
 • Reset potvrdíte dalším stisknutím knoflíku po dobu kolem tří sekund

Po resetu vypněte zapalování.

Poznámka:


Pokud indikátor servisních intervalů zobrazuje tento symbol (obr vpravo), je požadována inspekce vozidla, nebo výfukového systému (emisní limity). Tento indikátor lze také resetovat.

Procedura:

 • Zapněte zapalování
 • Stikněte , nebo pohněte I-Drive ovladačem pro zobrazení I-Drive menu
 • Pohněte ovladačem směrem k položce „OB data“
 • Najeďte ovladačem na symbol a stiskněte ovladač pro potvrzení volby.
 • Zvolte stat. vehicle insp (MOT test), nebo stat. exhaust. insp, a potvrďte volbu
 • Vyberte měsíc, potvrďte a vyberte nový měsíc a potvrďte
 • Vyberte rok, potvrďte a vyberte nový rok a potvrďte
 • Po skončení vypněte zapalování

banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: