Reset servisního intervalu Audi A6 1997 – 2005

end-logo
Sdílejte:

 

! Vozidla s „longlife“ servisním intervalem lze resetovat pouze s diagnostickým vybavením.

Ostatní lze resetovat takto:

1. Stiskněte a držte tlačítko A

2. Zapněte zapalování .. na displeji denního počítadla se zobrazí „SERVICE“

3. Uvolněte tlačítko

4. Stiskněte tlačítko B, servisní intetrval se nastaví na výchozí hodnotu a zobrazí se na displeji

5. Vypněte zapalování


banner pro vstup do katalogu MJauto
Reset servisního intervalu Audi A6 1997 – 2005 1.00/5 (20.00%) 1 vote

Sdílejte: