Mýty o motorových olejích

end-logo
Sdílejte:

1. Syntetické oleje jsou umělé a vyrábějí se v laboratoři.

Syntetické oleje se většinou vyrábějí stejně jako minerální oleje frakční destilací ropy. Jen je použita nejčistější surovina získaná destilací – plyn. To oleje se jmenují  “Polyalphaolifiny“ – „PAO“. PAO je mísitelný s normálním minerálním olejem, takže když je smícháte, nesrazí se to.

Plně syntetické oleje – „Polyalkyleneglycol“ se používají téměř výhradně v průmyslových, velmi zatěžovaných převodovkách.

2. Kupování různých lahviček s kouzelnými aditivy.

Dnešní výrobci motorových olejů vyrábějí oleje velmi sofistikovaným způsobem s využitím všech možných poznatků z oboru. Přirozeně jsou si vědomi existence teflonu, nebo disulfidu molybdenu. A pokud potřebují, mohou použít jakékoli synstetické látky. Takže pokud je to dobré, dnešní motorové oleje už všechna aditiva obsahují v ideálním poměru. Více o aditivech motorového oleje, Teflonová aditiva

3. Syntetický olej je moc řídký

Syntetické oleje stejně jako minerální oleje mají určité viskozitní třídy. Čerpatelnost / hustota je daná viskozitní třídou. Syntetický olej je pouze více aditivovaný pro lepší mazací vlastnosti. Syntetický olej nerozpouští gufera a nezpůsobí vyšší spotřebu oleje.

4. Olej se neopotřebovává, jen se zašpiní 

Motorový olej se během svého intervalu opotřebovává. Jeho aditiva se rozpadají. Olej degraduje a ztrácí původní mazací vlastnosti. V určité fázi už nechrání motor a dochází k nadměrnému opotřebení.

5. Musím kupovat stejnou značku

Nemusíte stále kupovat stejnou značku oleje. Důležitá je jen specifikace výrobce. V manuálu k danému automobilu jsou uvedeny normy. Podle těchto norem potom můžete vybírat oleje od kterékoli značky.

6. Nižší viskozitní třída je lepší

Výrobci automobilů používají stále nižší viskozitní třídy především kvůli úsporám paliva. Především při studeném chodu snižuje olej s nižší viskozitou vnitřní tření motoru. Vnitřní tření motoru má na svědomí 10% ztrát. 10% výkonu motoru. Snížení tohoto tření má pozitivní dopad spotřebu automobilu.

Dříve byly doporučené viskozitní normy pro mírné podnebí nejčasteji 10W. Pro severské země potom 5W právě pro ochranu motoru a lepší mazání v extrémních podmínkách.

Dnes je u nových aut stále jen 0W, 5W i v našich podmínkách.

 

 

 

 

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: