Reset servisu Mercedes Benz E211

end-logo
Sdílejte:

 

Postup pro resetování indikátorů servisních intervalů

Poznámka: Při proceduře se zobrazují složitější výrazy. Nevím, jaké výrazy jsou použity v různých jazykových lokalizacích. Uvedu je v angličtině a v závorce najdete český význam. Pokud máte Menu v jiném jazyce, zkuste se slovníkem, nebo si to přepněte do angličtiny

tento postup je dost složitý, vytiskněte si jej asi..


1. Zapněte zapalování .. pokud je na řadě nějaký servis, zobrazí se příslušné servisní hlášení..

2. Stiskněte třikrát krátce tlačítko E .. Bude následovat zvukový signál a na displeji se zobrazí napětí akumulátoru.

3. Stiskněte tlačítko D a držte jej stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí „SERVICE“

4. Tlačítky F, nebo G vyberte volbu „CONFIRMATION“ (Potvrdit, potvrzení)

5. Stiskněte tlačítko B abyste potvrdili volbu „COMPLETE SERVICE“ (dokončit)

6. Stiskněte tlačítko B

7. Na displeji se zobrazí „SERVICE CONFIRMED“ (servis potvrzen)

8. Opakovaně tiskněte tlačítko A, až se na displeji zobrazí „SERVICE MENU“

9. Tlačítkem F, nebo G a vyberte „SPECIAL WORK“

10. Stiskněte tlačítko B

11. Tlačítkem F, nebo G a vyberte „SERVICE 13″

12. Stiskněte tlačítko B

13. Tlačítkem F, nebo G vyberte specifikaci motorového oleje

14. Stiskněte tlačítko B .. zobrazí se zpráva „POSITION CONFIRMED“ nebo „ITEM CONFIRMED“ (pozice, položka potvrzena)

15. Opakovaně stiskněte tlačítko B až se zpět zobrazí denní počítadlo kilometrů a údaj o teplotě, nebo rychlosti

16. Vypněte zapalování.


banner pro vstup do katalogu MJauto
Reset servisu Mercedes Benz E211 3.50/5 (70.00%) 2 votes

Sdílejte: