Činnost spojky

end-logo
Sdílejte:

 

Činnost spojky automobilu

Úloha spojky

Spalovací motory mají své nevýhody: Předávají užitný výkon pouze v určitém rozsahu otáček na rozdíl od elektromotorů nebo parních strojů.

Otáčky, přenášený výkon motoru a převody musí být v různých jízdních stavech optimálně vzájemně přizpůsobeny – Řazení rychlostních stupňů usnadňuje spojka.
Spojka rozpojuje a spojuje hnací trakt mezi motorem a převodovkou.To zná každý řidič přirozeně z vlastní zkušenosti.Když se sešlápne pedál spojky, tak je hnací trakt přerušen a lze zařadit jiný převodový stupeň.
Kromě toho spojka také umožňuje bezproblémové rozjíždění vozidla bez cukání jak u osobních automobilů, nákladních nebo jiných užitkových automobilů.

Vysoké nároky

V důsledku vývoje konstrukce vozidel jsou na komponenty spojek kladeny vysoké nároky, protože spojka má značný vliv na komfortní chování vozidla.
Jde například o měkký rozjezd, rychlé řazení, zatlumení torzních kmitů a celkové snížení hluku.K těmto požadavkům se konstruktéři postavili čelem.
Proto se moderní spojka vyznačuje odolností vůči vysokým otáčkám, vysokou bezpečností přenosu momentu, malou konstrukční výškou, nízkými vypínacími silami a vysokou životností.
spojka

Součásti spojky

 

Setrvačník

V důsledku nerovnoměrného spalování v motoru, kterému nelze zamezit, vzniká nuceně neklidný chod motoru.
Na klikové hřídeli motoru našroubovaný setrvačník funguje jako zásobník energie a vyrovnává tak nerovnoměrnosti chodu.
Čím větší hmotnost setrvačník má, tím rovnoměrněji běží motor. U sportovních motorů se setrvačník naopak odlehčuje, aby šel motor rychleji do otáček.
Kromě toho je konstruován tak, že se při zapínání spojky vznikající teplo vznikající třením nejen bez problémů zachytí, ale také je lze co nejlépe odvádět.
Jako materiál pro výrobu setrvačníku se osvědčila litina. Z hlediska konstrukce pak rozlišujeme jednohmotý a dvouhmotý setrvačník. Dvouhmotý setrvačník nahrazuje svým odpružením, odpružení spojkové lamely. Dříve se dvouhmotý setrvačník vyskytoval pouze u motorů s vysokým kroutícím momentem, později i u malých koncernových tedéíček a pak už všude. Je drahý a jeho odpružení mnoho nevydrží. Jeden z hlavních výrobců spojek, Valeo, na to reaguje výrobou spojkových sad s jednohmotým, obyčejným setrvačníkem a odpruženou lamelou.

Jednohmotý setrvačník

setrvačník

 

Dvouhmotý setrvačník

(dvouhmotový, dvoumostnostní, dvouhmoťák…)
dvouhmotý setrvačník

Spojková lamela

 

Jako třecí partner je takříkajíc zprostředkovatelem mezi setrvačníkem a přítlačným kotoučem spojky popř. přítlačnou deskou. Přes lamelu se přenáší motorem vytvářený točivý moment na vstupní hřídel převodovky.
Umožňuje měkký rozjezd, rychlé řazení a také umožňuje redukovat kolísání točivého momentu motoru v hnacím traktu. Spojková lamela tedy musí zvládnout docela slušný výkon.
Pro začátek ale postačuje, abychom se seznámili s jejími nejdůležitějšími součástmi. A to jsou:

 

Přítlačný kotouč spojky

Jako třecí protikus spojkového kotouče je přítlačný kotouč vystaven vysokému tepelnému namáhání.Podle podmínek použití a stupně zatížení musí tento přítlačný kotouč bez problémů odolat středním teplotám v rozmezí od 120 °C do 400 °C.
Ale: Ve srovnání se setrvačníkem má menší hmotnost a sdílení tepla je také navíc omezeno víkem spojky.
Proto zde hraje správné tvarování, dimenzování a výběr materiálu přítlačného kotouče rozhodující úlohu pro životnost spojkových obložení.
Jejich opotřebitelnost je totiž mimořádně silně ovlivněna působením teploty. To je také důvodem, proč se obložení spojky v zásadě více opotřebovává na straně přítlačného kotouče, než na straně setrvačníku.
Přítlačné kotouče potřebují listové pružiny
Přítlačný kotouč je spojen pomocí listových pružin z ušlechtilé oceli s víkem spojky. Prvním úkolem listových pružin je také vystředění přítlačného kotouče ve skříni spojky.Z rozdělení přenosu síly přes setrvačník a přítlačný kotouč vyplývá druhý požadavek na listové pružiny: Přenos krouticího momentu v řádu asi 50%.Třetí požadavek vysvětluje, proč se zde používají pružiny: Provádí se tím zvednutí přítlačného kotouče.
Listové pružiny jsou citlivé
Důležité je to, že listové pružiny, které jsou částečně sestaveny z několika vrstev pásků z pružinové oceli, se smí namáhat pouze ve směru tahu.
Rázová zatížení ve směru smyku, která mohou vzniknout například nesprávným nastavením zapalování nebo vytlučenými klouby hřídele, totiž způsobí ohnutí nebo dokonce prasknutí listových pružin.
A: V případě pádu přítlačných kotoučů spojky na zem, k čemuž může při montáži a demontáži občas dojít, se nesmí takové kotouče zásadně již montovat.
Již pád z malé výšky může být příčinou ohnutí listových pružin. Přesné prověření lze provést měřením na speciální zkušební stolici.
pružina přítlačného talířepřítlačný kotouč spojky

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: