Závady spojky jejich odstranění

end-logo
Sdílejte:

Valeo diagnostika spojky. Popis závad, příčin a doporučený postup odstranění závady

Problémy při řazení rychlostí

Možná příčina Odstranění závady
Poničený tisícihran na náboji spojkové lamely Vyměňte spojkovou lamelu a pečlivě zkontrolujte vystředění jednotlivých dílů a převodovky. Při zavěšené převodovce použijte dočasné poziční trny pro perfektní napasování na motor
Odpadená třecí část přítlačného talíře Vyměňte spojkovou sadu. Před instalací spojky vždy zkontrolujte pružiny přítlačného talíře
Přítlačný talíř nebyl slícován se setrvačníkem Namontujte novou spojku a zkontrolujte poziční trny na setrvačníku
Samostav spojky nefunguje Vyměnit, opravit samostav
Omezený pohyb ložiska spojky Zkontrolujte ovládání spojky. Vyměňte čep vysouvací vidličky, pokud je to nutné.

Spojka prokluzuje

Možná příčina Odstranění závady
Převodovka byla  zavěšena na hřídeli při instalaci spojky. Vdůsledku toho je převodovka namontovaná pod špatným úhlem Nainstalujte novou spojku a převodovku při instalaci podepřete. Nenechte převodovku viset na spojkové lamele. Překontrolujte uložení ložiska, poziční čepy a ujistěte se, že mezi motorem a převodovkou nejsou nějaké spadené dráty, cizí předměty%u2026
Řidič odkládá nohu na pedál spojky čímž ničí obložení lamely a povrch přítlačného talíře Vyměňte celou spojku. Zkontrolujte Samostav spojky a také gufero převodovky.
Spojka byla vystavena přílišnému zatížení. Špatně řazené rychlostní stupně. Řazení rychlostí neodpovídajících aktuální rychlosti pohybu automobilu Vyměňte spojku a poučte řidiče

Hluk a vibrace

Specifické potíže Možná příčina Odstranění závady
Hlučná spojka Zničené poziční třmeny vdůsledky opotřebované ovládací vidličky, nebo nedostatek maziva na ovládacím mechanismu Vyměňte poškozené díly ovládacího mechanismu a nainstalujte novou spojku. Namažte ovládací vidlici spojky
Drnčení po výměně spojky Opotřebovaný povrch setrvačníku Repasujte povrch setrvačníku, nebo jej vyměňte a vyměňte také spojku
Skřípání po uvolnění spojkového pedálu Nedostatek maziva na kontaktních místech ovládací vidličky spojkového ložiska Vyčistěte a namažte ovládací vidlici správným mazivem
Hluk při neutrálu Olej, nebo nějaké mazivo vtlumiči vibrací náboje lamely způsobuje neúčinnost tlumiče vibrací Vyměňte lamelu a použijte správné mazivo. Zkontrolujte ostatní díly spojky a případně vyměňte také.
Hluk při uvolnění pedálu Opotřebované spojkové ložisko, nebo jeho pouzdro Vyměňte ložisko spojky.
Hluk obecně Možné nevystředění převodovky proti motoru.
Špatné vystředění přítlačného talíře.
Opotřebovaná ložiska předlohy.
Tlumič torzních kmitů je zničený.
Opotřebovaný náboj lamely.
Pečlivě zkontrolujte vodící čepy na skříni převodovky. Vyměňte ložisko spojky a překontrolujte slícování motoru a převodovky
Rachocení při sešlápnutí pedálu Velké množství nesprávného maziva na předloze použijte příslušné mazivo. Zkontrolujte ostatní díly spojky a případně vyměňte.

Spojka prokluzuje

Specifické potíže Možná příčina Odstranění závady
Spojka prokluzuje a nelze řadit Přehřátí vdůsledku přílišného prokluzování spojky Nainstalujte novou spojku. Překontrolujte a případně vyměňte díly ovládacího mechanismu spojky. Překontrolujte gufero převodovky na únik oleje.
Spojka prokluzuje a drnčí Nesprávné nastavení spojky.. samostavu Vyměňte, nebo zkontrolujte samostav. Zkontrolujte ostatní díly spojky a případně vyměňte také. Nepoužívejte spojkový pedál pro odkládání nohy.
Spojka prokluzuje Samostav spojky může být zničený. Vyměňte, nebo opravte samostav spojky. Vpřípadě automatických samostav proveďte základní nastavení.
Spojka prokluzuje Spojkové obložení může být kontaminováno mazivem.. olejem. Vyměňte olejová těsnění. Vyčistěte všechny díly a nainstalujte novou spojku

Spojkový pedál

Specifické potíže Možná příčina Odstranění závady
Vibrace na spojkovém pedálu Prsty talířové pružiny přítlačného talíře poškozené a ohnuté předlohovým hřídelem při instalaci Vyměňte spojku a pečlivě zkontrolujte lícování převodovky
Hluk při sešlápnutí spojkového pedálu Váznoucí spojkové ložisko. Ložisko může být poškozeno teplem, špatně namazáno, nebo špatně namontováno Vyměňte spojkové ložisko a vyčistěte ovládání spojky. Vyměňte případně ovládací vidlici a její čep. Zkontrolujte lanko spojky, nebo hydraulické ovládání. Zkontrolujte samostav.
Nerovnoměrný pohyb spojkového pedálu. Pedál vázne. Pouzdro spojkového ložiska je opotřebované. Nebo ovládací vidlička může být poničená.. ohnutá Vyměňte ložisko spojky. Zkontrolujte ostatní díly spojky a případně vyměňte také. Zkontrolujte ovládací vidlici a případně vyměňte.
Skřípání a tuhý spojkový pedál Nedostatečné namazání spojkové vidličky především vmístě jejího uložení. Vyčistěte a správně namažte části ovládání spojky. Použijte příslušné mazivo %u2026  vysokoteplotní vazelínu
Tuhý spojkový pedál Střed pouzdra ložiska neklouže volně Vyčistěte a správně namažte střed pouzdra  ložiska. Použijte příslušné mazivo %u2026 vysokoteplotní vazelínu
Kovový zvuk při sešlápnutí pedálu na podlahu a potíže při řazení Dráha pro rozepnutí spojky je příliš velká vdůsledku opotřebení prstů talířové pružiny přítlačného talíře voblasti kontaktu s ložiskem Vyměňte celou spojku a zkontrolujte také nastavení samostavu
Kovový zvuk při sešlápnutí pedálu na podlahu Dráha pro rozepnutí spojky je příliš velká a dochází ke kontaktu prstů pružin přítlačného talíře sklecí ložiska Vyměňte celou spojku a opravte nastavení samostavu

spojky VALEOSACHS


banner pro vstup do katalogu MJauto
Závady spojky jejich odstranění 5.00/5 (100.00%) 8 votes

Sdílejte: