Bmw servis reset

end-logo
Sdílejte:

Resetování
kontrolek servisu

Jen: E30
1986-1994
E36
1990-1999
E34
1988-1996
E39
1996-1999

Reset olejového servisu

Připojte zkušební
kontrolku mezi pin 7 konektoru diagnostiky motoru a dobrou kostru.
Zapněte zapalování.
Za tři sekundy se rozsvítí všech pět zelených diod LED, vypněte
zapalování.

Reset servisní kontroly

Připojte zkušební kontrolku mezi pin 7 konektoru diagnostiky motoru a
dobrou kostru.
Zapněte zapalování.
Za dvanáct sekund se rozsvítí všech pět zelených diod LED, vypněte
zapalování.

Všechny modely

Připojte resetovací nástroj servisních kontrolek BMW ke konektoru
diagnostiky motoru.
Postupujte podle pokynů výrobce.

E39 (od
2000 -), E46, E53

Vozy bez diagnostické zásuvky pod kapotou.

Poznámka:

Resetování
kontrolky servisu podle ujetých kilometrů

(Olejový nebo
kontrolní servis)

 1. Zapalovací klíček v
  poloze ‚0
 2. Stiskněte a přidržte
  tlačítko pro levou ruku na sestavě přístrojů, otočte zapalovacím klíčkem do
  polohy ‚1‚.
 3. Držte tlačítko
  stisknuté, stav kontrolky se zobrazí po pěti sekundách. Displej zobrazí buď
  OIL SERVICE/OLEJOVÝ SERVIS
  , nebo INSPECTION/KONTROLA - rovněž se
  zobrazí zbývající vzdálenost.
  Jestliže se servis podle ujetých kilometrů zobrazí s indikací ‚reset‚,
  resetování kontrolky je možné. Jestliže se zobrazí bez indikace ‚reset‚,
  nebylo ještě spotřebováno minimální stanovené množství paliva – resetování
  kontrolky zatím není možné.
 4. Pro resetování
  kontrolky, bylo-li minimální stanovené množství paliva již spotřebováno, držte
  tlačítko stisknuté dalších pět sekund, abyste se dostali do resetovacího módu.
  Indikace ‚reset‘ se na pět sekund rozbliká. Chcete-li kontrolku resetovat,
  uvolněte, znovu stiskněte a opět uvolněte tlačítko (dokud indikace ‚reset‘
  ještě bliká). Nový plán servisu podle ujetých kilometrů se na pět sekund
  rozbliká na displeji, pokud resetování bylo úspěšné.
  Jestliže nechcete zresetovat kontrolku servisu podle ujetých kilometrů,
  zachováte dosavadní hodnotu, když tlačítko uvolníte a počkáte, dokud displej
  nepřestane blikat – původní plán servisu podle ujetých kilometrů se pak na pět
  sekund zobrazí.
 5. Po resetování servisu
  podle ujetých kilometrů lze resetovat i servis podle časového plánu. Jestliže
  tato funkce není k dispozici, zobrazí se indikace ‚End SIA/Konec SIA‘ spolu se
  starým nebo novým plánem servisu podle ujetých kilometrů (podle toho, zda jste
  ho zresetovali, či nikoliv).
  Servis podle
  časového plánu

  (Roční kontrola)
 6. Jestliže je funkce
  servisu podle časového plánu k dispozici, zobrazí se nyní její stav. Jestliže
  se údaj servisu podle časového plánu zobrazí s indikací ‚reset‚, bylo
  stanovené časové hranice již dosaženo. Jestliže je zobrazen bez indikace ‚reset‚,
  stanovené časové hranice nebylo dosud dosaženo.
 7. Resetování kontrolky,
  jestliže stanoveného časového minima bylo dosaženo.
  Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu alespoň pěti sekund, indikace ‚reset‘ se
  na pět sekund rozbliká. Jestliže chcete kontrolku resetovat, uvolněte, znovu
  stiskněte a opět uvolněte tlačítko (dokud indikace ‚reset‘ ještě bliká). Nový
  časový plán servisu se na pět sekund rozbliká, pokud resetování bylo úspěšné.
  Jestliže nechcete resetovat kontrolku servisu podle časového plánu, dosavadní
  hodnota se zachová, když uvolníte tlačítko a počkáte, dokud displej nepřestane
  blikat – původní časový plán servisu se pak na pět sekund zobrazí.
 8. End SIA‚ se pak
  zobrazí se starým nebo novým časovým plánem servisu (podle toho, zda jste ho
  zresetovali, či nikoliv).

banner pro vstup do katalogu MJauto
Bmw servis reset 4.00/5 (80.00%) 2 votes

Sdílejte: