reset servisu corsa c

end-logo
Sdílejte:

Reset servisu

Poznámka: Dodržujte
postup přesně tak, jak je popsán, resetovaný systém jinak přejde do
zablokované pozice a může být odblokován pouze speciálními nástroji (zkoušečkou
Tech 2).


Vypněte zapalování.


Stiskněte tlačítko resetu (1)

Po
zapnutí zapalování držte tlačítko resetu stisknuté nejméně 2 vteřiny.

Během
2 vteřin po zapnutí zapalování bude displej blikat.


Čekejte, dokud se na displeji neobjeví ‘–‘.


Uvolněte tlačítko resetu.


Servisní ukazatel byl resetován.


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: