reset servisu peugeot 307

end-logo
Sdílejte:

Reset ukazatele
servisu

 

· Vypněte zapalování.

· Držet tlačítko resetu stlačené.

· Zapněte zapalování.

· Objeví se „klávesa údržby“ a na kontrolce
resetu bliká poslední interval údržby.

· Držte tlačítko resetu stisknuté 10 sekund.

· Klávesa údržby zmizí.

· Servisní ukazatel ukazuje „0„.

· Vypněte zapalování.

· Systém je nyní resetován.

 

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
reset servisu peugeot 307 4.40/5 (88.00%) 5 votes

Sdílejte: