Servisní indikátor Renault ESPACE IV 2002

end-logo
Sdílejte:

Reset servisního intervalu Renault Espace IV 2002 ->

1. Zapněte zapalování

2. Opakovaně stiskněte tlačítko ‚A’, až začne blikat symbol stranového klíče a na displeji denního počítadla se objeví počet kilometrů do servisu.

3. Stiskněte a držte tlačítko ‚A‘ přibližně deset sekund. Dojde k obnovení servisního intervalu. Displej by měl několikrát zablikat, potom se objeví nový interval, ten dvakrát zabliká a jakmile je uložen, blikat přestane.

4. Uvolněte tlačítko ‚A‘ a vypněte zapalování

reset srvisu renault espace 2002 ->

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: