reset servisu VOLVO

end-logo
Sdílejte:

VOLVO

volvo40

Model

Year

Procedure

850,
S70,
V70,
S80

1996-97,
1998-00,

1999-00

Servis může být vynulován pouze pomocí speciálního nářadí od
Volva – Data Link Connector.

240

1986-93

Jakmile se rozsvítí kontrolka servisu, získejte nejprve
nějak přístup k zadní části přístrojové desky a stiskněte přepínač mezi
počítadlem kilometrů a ukazatelem rychlosti.

740,780

1986-88,
1988-90

Jakmile se rozsvítí kontrolka servisu, stiskněte tlačítko
nacházející se vpravo od ukazatele rychlosti zezadu na přístrojové desce.

740,
760,
850
w/ Yazaki Cluster*,
940,
960

1989-92,
1986-90,
1991-97

 • Jakmile se rozsvítí kontrolka servisu, odstraňte čepičku mezi
  ciferníkem hodin a ukazatelem rychlosti zepředu na přístrojové desce.
 •  Do odhalené dírky strčte nějaký tenký nástroj a zatlačte jím na
  tlačítko resetu.

*počítadlo kilometrů nad jehlou rychloměru ( přístrojová
deska Yazaki )

All Models

1999

 • Stiskněte a držte tlačítko denního počítadla kilometrů.
 • Otočte klíčkem v zapalování do jízdní polohy ( KPII ) ( nestartovat ).
 • Čekejte 30 sekund, nebo do té doby než se kontrolka servisu rozbliká.
 • Vypněte zapalování.
 • Uvolněte tlačítko nulování denního počítadla kilometrů.

850
w/ VDO Cluster*

All Years

 • Zapněte zapalování, nestartujte.
 • Otevřete kryt motoru, na levém podběhu lokalizujte diagnostickou
  skříňku.
 • Propojte terminál číslo 7 jednoduchým drátem.
 • Stiskněte čtyřikrát tlačítko „reset“.
 • Jakmile se rozsvítí LED ( dioda ) stiskněte reset znovu.
 • Jakmile se LED znovu rozsvítí, stiskněte reset pětkrát.
 • LED se znovu rozsvítí, stikněte jednou reset.
 • Jakmile LED několikrát krátce zabliká je systém resetován.
 • Rozpojte terminál 7 a vypněte zapalování.

* počítadlo kilometrů pod jehlou rychloměru ( přístrojová deska VDO )

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: