Klasifikace a specifikace motorových olejů, Autodíly MJauto

end-logo
Sdílejte:

 

Vhodnost motorového oleje pro konkrétní stroj, motor,
výměnný interval je charakterizována zařazením do viskozitní třídy dle SAE J 300
a mezinárodních výkonových klasifikací a specifikací motorových olejů nebo
případně požadavky a schváleními významných výrobců automobilů a motorů.

>> Viskozita motorového oleje <<

Viskozitní charakteristika

Viskozita je důležitou hodnotou charakterizující motorový
olej. Není to hodnota konstantní, neboť se mění v závislosti na teplotě. V
provozu motoru se výrazně mění teplota a pro zajištění co nejlepší funkce motoru
je výhodné, aby se viskozita měnila co nejméně. Závislost viskozity na teplotě
je vyjádřena viskozitním indexem a v praxi popisována viskozitní
charakteristikou dle normy SAE (Society of Automotive Engineers, USA), kde
hodnota s označením W  charakterizuje vlastnosti oleje za nízkých teplot a
hodnoty bez označení garantují vlastnosti oleje za vysokých teplot.

Viskozitní klasifikace motorových olejů SAE J 300
Viskozitní třída SAE Dynamická viskozita mPa.s v CS při teplotě °C max. Mezní čerpatelnost viskozita mPa.s,°C Kinematická viskozita při 100°C (mm2/s) Dynamická viskozita při 150°C (mPa.s)
min max
0W 6 200 při -35 60 000 při -40 3.8
5W 6 600 při -30 60 000 při -35 3.8
10W 7 000 při -25 60 000 při -30 4.1
15W 7 000 při -20 60 000 při – 25 5.6
20W 9 500 při -15 60 000 při – 20 5.6
25W 13 000 při -10 60 000 při – 15 9.3
20 5.6 9.3 2.6
30 9.3 12.5 2.9
40 12.5 16.3 2.9 a)
40 12.5 16.3 3.7 b)
50 16.3 21.9 3.7
60 21.9 26.1 3.7

a) pro třídy SAE 0W, 5W a 10W
b) pro třídy SAE 15W, 20W, 25W a 40

Výkonová úroveň

Výkonovou úroveň motorového oleje charakterizují výkonové
mezinárodní klasifikace a specifikace. Tyto klasifikace a specifikace potom
umožňují použití oleje v konkrétním typu motoru s konkrétním výměnným
intervalem.
Běžně se pro výkonovou charakteristiku motorového oleje používají následující
klasifikace a specifikace:

 

ACEA - (Association des Constructeurs Européens
d’Automobile, evropští výrobci automobilů), dříve označení CCMC (Comité
des Constructeurs d’Automobile du Marché Commun)
API - (American Petroleum Institute, USA)
MIL-L - normy americké armády (používané i pro
armády NATO)
normy výrobců automobilů – např MB, MAN, VW
atd.

 

Specifikace motorových olejů evropských výrobců automobilů – ACEA

Benzínové motory
A1 - motorové oleje s nízkou viskozitou a třením
A2 - standardní motorové oleje pro moderní
benzínové motory
A3 - vysoce výkonné motorové oleje pro moderní
benzínové motory
A4 - reservováno pro budoucí motory GDI
A5 - motorové oleje s nízkou viskozitou a třením,
s vysokou výkonovou úrovní a s prodlouženým intervalem výměny

 

Naftové motory pro osobní automobily

B1 - motorové oleje s nízkou viskozitou a třením
B2 - standardní motorové oleje pro moderní
naftové motory osobních automobilů
B3 - vysoce výkonné motorové oleje pro moderní
naftové motory osobních automobilů
B4 - motorové oleje pro naftové motory osobních
automobilů s přímým vstřikem paliva
B5 - motorové oleje s nízkou viskozitou a třením,
s vysokou výkonovou úrovní a s prodlouženým intervalem výměny pro všechny
typy naftových motorů osobních automobilů

 

Naftové motory pro nákladní automobily

E2 - standardní motorové oleje pro moderní
naftové motory nákladních automobilů
E3 - motorové oleje vysoké kvality pro moderní
naftové motory nákladních automobilů
E4 - motorové oleje určené zejména pro naftové
motory nákladních automobilů splňujících EURO 2 a EURO 3 spolu s možností
extrémní-ho prodloužení intervalu výměny
E5 - motorové oleje určené zejména pro naftové
motory nákladních automobilů splňujících EURO 2 a EURO 3 spolu s možností
prodloužení intervalu výměny (komplex testů ACEA a API)

 

Výkonová klasifikace motorových olejů dle API

Benzínové motory

SA - neaditivované motorové oleje bez zvláštních
požadavků na vlastnosti pro motory vyráběné v letech 1940-1950
SB - motorové oleje pro motory vyráběné v letech
1950-1960 se zvýšenými požadavky na termooxidační, protikorozní a
protioděrové vlastnosti
SC - motorové oleje pro motory vyráběné v letech
1964-1967 pracující při středním a částečně zvýšeném namáhání, podporující
tvorbu úsad a korozi, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám,
nízkoteplotním kalům, korozi, rezivění a opotřebení
SD - motorové oleje pro motory vyráběné od roku
1968 se zvýšenými požadavky na olej, obsahují přísady proti vysokoteplotním
úsadám, korozi, rezivění a opotřebení a proti nízkoteplotním kalům
SE - motorové oleje pro motory vyráběné od roku
1972 pracující za zvlášť nepříznivých provozních podmínek, obsahují přísady
proti vysokoteplotním úsadám a nízkoteplotním kalům, proti rezivění, korozi
a opotřebení
SF - motorové oleje pro motory vyráběné od roku
1980 včetně motorů používajících bezolovnatý benzín, obsahují kompletní
soubor zušlechťujících přísad
SG - motorové oleje pro motory vyráběné od roku
1989 pracující za zvlášť nepříznivých provozních podmínek, včetně motorů
používajících bezolovnatý benzín, obsahují kompletní soubor zušlechťujících
přísad
SH - motorové oleje pro motory vyráběné od roku
1994 pracující v nejnáročnějších provozních režimech za vysokých otáček
motoru, s přeplňováním a s prodlouženými intervaly výměn
SJ - motorové oleje pro motory vyráběné od roku
1996 se zvýšenými požadavky (oproti API SH) zejména na odparnost a
termooxidační stabilitu
SL ° motorové oleje pro motory vyráběné od roku
2000

 

Naftové motory

CA - motorové oleje pro motory vyráběné v letech
1940-1960, nepřeplňované, pracující s palivem s nízkým obsahem síry za
mírných provozních podmínek, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a
proti korozi ložisek
CB - motorové oleje pro motory vyráběné v letech
1949-1964, nepřeplňované, pracující s palivem s vyšším obsahem síry za
ztížených provozních podmínek, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám
a proti korozi ložisek
CC - motorové oleje pro motory vyráběné v letech
1964-1970, nepřeplňované až mírně přeplňované, pracující v nákladních
automobilech a traktorech za podmínek mírných až těžkých, obsahují přísady
proti vysokoteplotním úsadám a nízkoteplotním kalům, korozi a rezivění
CD - motorové oleje pro motory vyráběné po roce
1970, nepřeplňované až vysoce přeplňované, u nichž je důležitá vysoce účinná
schopnost oleje potlačovat vznik opotřebení, koroze a vysokoteplotních úsad
při používání paliva různých kvalit včetně vysokého obsahu síry, obsahují
kompletní soubor zušlechťujících přísad
CE - motorové oleje pro motory vyráběné po roce
1983, mírně až vysoce přeplňované, pracující ve ztížených podmínkách často
při prodloužených intervalech výměn, obsahují kompletní soubor
zušlechťujících přísad
CF - (platí od roku 1994) nahrazuje klasifikaci
CD, motorové oleje zejména pro terénní vozidla spalující paliva různé
kvality
CF-4 - motorové oleje pro moderní vznětové
čtyřtaktní motory zejména americké konstrukce vyráběné od roku 1990
CG-4 - motorové oleje pro moderní vznětové
čtyřtaktní motory zejména rychloběžné a americké konstrukce spalující palivo
s obsahem do 0.5% síry a pro motory splňující emisní limity
CH-4 - motorové oleje pro moderní vznětové naftové
motory splňující emisní limity s prodlouženými intervaly výměn
CI-4 - motorové oleje pro motory vyráběné po roce
2002

 

Starší specifikace motorových olejů evropských výrobců automobilů CCMC

Benzínové motory

G1 - platná od roku 1980, motorové oleje pro
benzínové motory s normálním zatížením, odpovídá klasifikaci API SE
G2 - platná od roku 1980, motorové oleje pro
benzínové motory vyráběné po roce 1980, odpovídá klasifikaci API SF
G3 - platná od roku 1980, lehkoběžné motorové
oleje viskozitních tříd 5W-x, 10W-x pro benzínové motory vyráběné po roce
1980, odpovídá klasifikaci API SF s mírně vyššími požadavky
G4 - platná od roku 1990, multigrádní motorové
oleje pro benzínové motory vyráběné po roce 1989, odpovídá klasifikaci API
SG
G5 - platná od roku 1990, multigrádní lehkoběžné
motorové oleje viskozitních tříd 5W-x, 10W-x pro benzínové motory vyráběné
po roce 1989, odpovídá zhruba klasifikaci API SG s mírně vyššími požadavky

 

Naftové (vznětové) motory pro osobní automobily

PD1 - platná od roku 1980, motorové oleje pro
přeplňované a nepřeplňované naftové motory osobních automobilů
PD2 - platná od roku 1990, motorové oleje pro
přeplňované i nepřeplňované naftové motory osobních automobilů vyráběné po
roce 1990

 

Naftové (vznětové) motory pro nákladní automobily

D1 - platná od roku 1980, motorové oleje pro
přeplňované i nepřeplňované motory s normálním zatížením vyráběné v 60. a
70. letech
D2 - platná od roku 1980, motorové oleje pro
přeplňované i nepřeplňované motory s vyšším zatížením vyráběné po roce 1970
D3 - platná od roku 1980, motorové oleje pro
přeplňované i nepřeplňované motory s nejvyšším zatížením s možností
výrazného prodloužení výměnných intervalů tzv. SHPD oleje
D4 - platná od roku 1990, motorové oleje pro
přeplňované i nepřeplňované motory s možností prodloužení výměnných
intervalů, nahrazuje specifikace CCMC D1, D2
D5 - platná od roku 1990, motorové oleje pro
přeplňované i nepřeplňované motory s nejvyšším zatížením s možností
výrazného prodloužení výměnných intervalů tzv. SHPD oleje, nahrazuje CCMC D3

 

Dvoudobé benzínové motory

API TA/JASO FA - málo zatížené dvoudobé benzínové motory
mopedů a pod.
API TB/JASO FB - vysoce zatížené středněobjemové dvoudobé
benzínové motory skútrů a pod.
API TC/JASO FC - vysokovýkonné, vysoce zatížené,
vysokootáčkové dvoudobé benzínové motory motocyklů, zemědělské a
zahrádkářské techniky a pod.

 

ILSAC ° organizace severoamerických výrobců automobilů

GF-1 ° klasifikace API SH a další testy
GF-2 ° klasifikace API SJ a další testy
GF-3 ° klasifikace API SJ/SL a další testy

VW

500.00 ° oleje pro starší benzínové motory
502.00 ° oleje pro benzínové motory se standardním
intervalem výměny oleje
503.00 ° oleje pro benzínové motory s prodlouženým
intervalem výměny
503.01 ° oleje pro speciální benzínové motory (AUDI)
505.00 ° oleje pro naftové motory bez motorů
používajících technologii °čerpadlo-tryska° se standardním intervalem výměny
oleje
505.01 ° oleje pro naftové motory používající
technologii °čerpadlo-tryska° se standardním intervalem výměny
506.00 ° oleje pro naftové motory bez motorů
používajících technologii °čerpadlo-tryska° s prodlouženým intervalem výměny
oleje
506.01 ° oleje pro naftové motory včetně motorů
používajících technologii °čerpadlo-tryska° s prodlouženým intervalem výměny
oleje

 

MB

229.1 ° multigrádní oleje pro motory osobních
automobilů, odpovídá ACEA A3/B3 a další testy
229.3 ° oleje SAE 0W/5W-X pro motory osobních
automobilů, odpovídá ACEA A3/B3/B4 a další testy
229.5 ° oleje SAE 10W/5W/0W-X se sníženou odparností
a dalšími zvýšenými požadavky, odpovídá ACEA A3/B3/B4 a další testy
227.0/1 ° oleje pro starší zejména nepřeplňované
naftové motory nákladních automobilů
228.0/1 ° oleje pro naftové motory nákladních
automobilů se základním intervalem výměny, odpovídá ACEA E2 a další
požadavky
228.2/3 ° oleje pro naftové motory nákladních
automobilů s prodlouženým intervalem výměny, odpovídá ACEA E3/E5 a další
požadavky
228.5 ° oleje pro naftové motory nákladních
automobilů s výrazně prodlouženým intervalem výměny, odpovídá ACEA E4 a
další požadavky
Označení 227.0, 228.0 a 228.2 je
pro monográdní oleje, označení 227.1, 228.1 a 228.3 je pro oleje multigrádní

 

MAN

271 ° oleje pro starší naftové motory se základním
intervalem výměny oleje
M3275 ° oleje pro naftové motory s prodlouženým
intervalem výměny oleje, odpovídá ACEA E3 a další testy
M3277 ° oleje pro naftové motory s výrazně
prodlouženým intervalem výměny oleje, odpovídá ACEA E4 a další testy

 

VOLVO

VDS ° oleje °standard quality° pro naftové motory
nákladních automobilů se základním intervalem výměny oleje, odpovídá cca
ACEA E2, API CG-4
VDS-2 ° oleje °medium quality° pro naftové motory
nákladních automobilů s prodlouženým intervalem výměny oleje, odpovídá cca
ACEA E3, API CG-4
VDS-3 ° oleje °top quality° pro naftové motory
nákladních automobil s výrazně prodlouženým intervalem výměny oleje,
odpovídá cca ACEA E5, API CH-4/CI-4 

 

Klasifikace a specifikace automobilových převodových olejů

Viskozitní charakteristika

Viskozitní klasifikace automobilových převodových olejů SAE J306
Viskozitní třída SAE Maximální teplota při 150 000 mPa.s (°C) Kinematická viskozita při 100°C (mm2)
min max
70W -55 4.1
75W -40 4.1
80W -26 7.0
85W -12 11.0
80 7.0 11.0
85 11.0 13.5
90 13.5 24.0
140 24.0 41.0
250 41.0

Čísla jednotlivých tříd nemají vztah ani k nějaké fyzikální
veličině, ani k viskozitním třídám motorových olejů. Nelze také říci, že
převodové oleje zimních tříd není možné použít v létě a naopak. Podobně, jak je
tomu u motorových olejů, dělí se převodové oleje na jednostupňové a
vícestupňové. Jednostupňové jsou charakterizovány jednou třídou např. SAE 90.
Vícestupňové jsou označeny kombinací zimní a letní třídy např. SAE 80W-140.
Takto charakterizovaný převodový olej má potom při nízkých teplotách vlastnosti
oleje SAE 80 a při vysokých teplotách vlastnosti oleje SAE 140 (viz tabulka).

Výkonová úroveň

Pro označení výkonové úrovně převodového oleje se používá
klasifikace dle API (American Petroleum Institute, USA). Kromě této klasifikace
se používají k charakteristice výkonové úrovně převodového oleje ještě normy
významných výrobců automobilů a převodových ústrojí, např. MAN, VOLVO, VW, MB,
ZF a pod.. V kategorii olejů pro automatické převodovky se potom uplatňují normy
významných výrobců, např. GM DEXRON, Allison, VOITH, Ford Mercon, ZF.

Klasifikace převodových olejů dle API

GL-1 - neaditivované převodové oleje pro manuálně
řazené převodovky a nízké namáhání
GL-2 - neaditivované převodové oleje pro manuálně
řazené převodovky a střední namáhání
GL-3 - nízkoaditivované oleje pro manuálně řazené
převodovky, pro středně těžké zatížení a soustrojí s kuželovými koly
GL-4 - vysoceaditivované převodové oleje určené
zejména pro mazání manuálně řazených převodovek, náprav s hypoidními převody
s malým přesazením os mobilní techniky
GL-5 - vysoceaditivované převodové oleje pro
nejtěžší podmínky provozu, pro hypoidní převody s velkým přesazením os a pro
převody s proměnným zatížením

článek převzatý z www.valar.cz

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: