Kompresor klimatizace – instalační manuál Denso

end-logo

Sdílejte:

Výplach klimatizačního okruhu

Co nejdelší životnosti kompresoru klimatizace dosáhnete pouze při dodržení několika zásad instalace kompresoru a použití výrobcem doporučeného oleje. V případě znečištění klimatizačního okruhu, například aditivy, nesprávným olejem, nesprávným poměrem UV barviva, musí být systém vypláchnut před instalací nových dílů.

V případě, že bylo v chladícím okruhu použito aditivum pro utěsnění okruhu (okruh je kontaminovaný látkou, která jej utěsňuje  – například polymerizuje na vzduchu), není možné jen vyměnit kompresor klimatizace. Musíte vyměnit všechny součásti klimatzizace. Tzn procedura 4.

Zabíhání okruhu klimatizace po instalaci nových dílů

Po instalaci dodržte následující proceduru. Jejím účelem je správná distribuce mazacího oleje v systému, aby se zabránilo poškození nového kompresoru bezprostředně po instalaci.

1. Nastavte klimatizaci na nejnižší teplotu

2.Ventilátor nastavte na nejvyšší rychlost

3.Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh

4.Zapněte klimatizaci a nejméně pět minut nezvyšujte otáčky motoru.

5.Po pěti minutách je okruh namazán a připraven.

 

Správný postup výměny kompresoru klimatizace

Procedura 1

Výplach není nutný. Mění se kompresor, těsnění, vysoušeč a zásobník tlaku

Podmínky:

1.Okruh klimatizace není znečištěný. V náplni nejsou přítomny cizí částice, piliny.

2.Okruh byl naplněn správným typem a množstvím oleje

3.Okruh byl naplněn správným množstvím a typem UV barviva.

4.Nejsou přítomna aditiva

Procedura 2

Výplach je nutný. Mění se opět jen kompresor, těsnění, vysoušeč a zásobník tlaku.

Podmínky:

1.Nesprávný typ, nebo množství oleje v okruhu.

2.Přítomnost aditiv

3.Okruh je jinak úplně čistý, neobsahuje tmavé částice, abrazivní částice, piliny..

Procedura 3

Výplach je nutný. Mění se kompresor, těsnění, vysoušeč, zásobník tlaku, expanzní ventil, chladič klimatizace – kondenzátor.

Podmínky:

1.Okruh je znečištěn. Tmavé částice v náplni.

2.Okruh neobsahuje kovové piliny.

Procedura 4

Výměna jednotlivých dílu není možná. Okruh není možné vyčistit vypláchnutím. Nový kompresor by byl rychle poškozený abrazivními částicemi. Je nutné vyměnit všechny součásti okruhu. Včetně všech trubek a výparníku.

Podmínky:

1.Okruh obsahuje kovové piliny.

 

 

 

 

 

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: