Lambda sonda – širokopásmová a úzkopásmová

end-logo
Sdílejte:

Úzkopásmová lambda sonda

úzkopásmová lambda sonda

úzkopásmová lambda sonda

Úzkopásmová lambda sonda má vždy od jednoho do čtyř vodičů. Jeden z vodičů je signál. Dva extra jsou vyhřívání a sonda může mít také čtvrtý, který zajišťuje uzemnění a redukuje šum signálu.

Senzor je konstruovaný s maximální velikostí plochy vystavené výfukovým plynům. Dodatečné vyhřívání zvyšuje teplotu senzoru, který je vyroben z oxidu Zirkoničitého.

Oxid Zirkoničitý (často obohacený oxidem Yttria) je důležitou součástí senzoru.  Udržuje si mechanickou odolnost a elektrickou vodivost i za teploty červeného žáru.  Napětí na senzoru je způsobeno kyslíkovými ionty, které jsou přítomné až ve stavu červeného žáru.  Platinová destička senzoru je vodivá a způsobuje katalytickou reakci mezi ionty kyslíku a částečně spáleným palivem.

Z Ernstovy rovnice Vs = (RT/4F)*ln(pO2air/pO2exh) vyplývá, že v případě bohaté směsi, kdy nejsou ionty kyslíku téměř přítomny, bude napětí na senzoru vysoké.  Jakmile se ale směs blíží stechiometrickému stavu,  s prvními ionty kyslíku napětí na senzoru rapidně klesá (viz obr.) Z grafu je patrné prudké kolísání napětí a malá citlivost těchto lambda sond v oblastech mimo stechiometrickou směs, což je nevýhodné v případech motorů laděných na větší výkon. Tyto motory používají bohatší směs a lambda sonda nemá dostatečnou citlivost pro regulaci bohatší směsi.

ScreenShot

 Přečerpávací článek

širokopásmová lambda sonda

přečerpávací článek

Přečerpávací článek je tvořen difúzní štěrbinou a přečerpávací komorou. Pře štěrbinu proudí do komory výfukové plyny a je sledováno napětí na Nernstově článku. Toto napětí je při ideální  směsi ( lambda = 1) 450 mV.  Směs v komůrce je automaticky obohacována dočerpáváním iontů kyslíku přes Nernstův článek tak, aby napětí bylo stále 450 mV. Podle hodnot proudu potřebného k zajištění ideální směsi v komůrce vyhodnocuje řídící jednotka motoru aktuální hodnotu lambdy směsi.

Kombinace  úzkopásmové lambda sondy a přečerpávacího článku

pěti-drátová lambda sonda

pěti-drátová lambda sonda

Kombinací těchto prvků lze vytvořit sondu, která je dostatečně citlivá v mnohem větším rozsahu. Takovéto lambda sondy mají ovšem specifické problémy.

Kalibrační prvek

Při výrobě přečerpávacích komůrek nelze zajistit rovnoměrnou citlivost. Přečerpávací proud každého vyrobeného prvku se mírně liší. Tyto variace se upravují kalibračním komponentem – odporem. Odpor kalibračního prvku je po sestavení sondy opracováván laserem, který z něj odstraňuje materiál, dokud není dosaženo standardního proudu při určité hodnotě lambda.

Kalibrační prvek je často součástí konektoru sondy. Pokud tedy konektor poškodíte, nebo vyměníte, lambda senzor ztratí kalibraci a je nepoužitelný.

Aktivní kontrola

Širokopásmová lambda sonda je aktivně kontrolována řídící jednotkou. I bez napájení přečerpávací komůrky dochází k nějaké výměně iontů z atmosférického kyslíku. Referenční atmosférický kyslík je často na sondu přiváděn skrz pochvu vodičů, takže tento obal musí zůstat zachován.

Vyhřívání

Správná funkce širokopásmové lambda sondy je velmi závislá na vyhřívání a tak je i obvodu vyhřívání věnován složitější obvod, než obvodu samotného senzoru.

 

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Lambda sonda – širokopásmová a úzkopásmová 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Sdílejte: