MAF Bosch HFM5, HFM7, HFM8

end-logo
BOSCH MAF senzor náhled

Sdílejte:

MAF senzor – váha vzduchu

MAF (mass air flow) senzor je v motoru umístěný za vzduchovým filtrem a před klapkou sání. Měří množství vzduchu protékajícího sáním motoru. řídící jednotka na základě signálů z MAF senzoru upravuje palivovou směs a případně nastavení EGR (recirkulace výfukových plynů). Pro oba procesy je přesné měření nasávaného vzduchu klíčové. Při míchání palivové směsi a obzvlášť při regulaci recirkulace výfukových plynů jsou přijatelné jen nepatrné odchylky.

HFM (hot film mass) senzor Bosch měří množství protékajícího vzduchu pomocí čidla s vyhřívanou membránou. Vyhřívaná membrána snímacího prvku je rozdělena na dvě oblasti, nad kterými proudí vzduch sání. Membrána je konstruovaná tak, aby s rostoucí hmotou proudícího vzduchu vzrůstal rozdíl mezi teplotami rozdělených oblastí. Rozdíl v teplotách na membráně je převáděn na výstupní signál – napětí.

Se zpřísňujícími se požadavky na ekologii provozu spalovacích motorů vzrůstají nároky na diagnostické možnosti MAF senzorů. Váhy vzduchu mohou být nyní vybaveny dalšími senzory, jako například teplotním čidlem, tlakovým čidlem a čidlem vlhkosti nasávaného vzduchu.

Konstrukce HFM

HFM od Bosche používá hybridní senzor a obvod, který je schopný kromě množství proudícího vzduchu měřit ještě i směr proudění. Dokáže tedy detekovat zpětné proudění vzduchu v sání a tyto pulzace odečíst.

HFM Senzor Bosch

HFM Senzor Bosch měří i směr proudění a dokáže reagovat zpětné proudění vzduchu v sání.

HFM5 senzor

HFM5 měří množství protékajícího vzduchu a je většino vybaven teplotním čidlem. U některých motorů je teplota nasávaného vzduchu měřena dalším čidlem a teplotní data z MAF jsou ignorovány.

Konstrukce HFM5

1 – víčko měřícího kanálku. 2 – senzor. 5 – hybridní obvod MAF. 8 – čidlo teploty nasávaného vzduchu.

Konstrukce HFM5

Konstrukce HFM5

Schéma hybridního obvodu HFM5

Schéma zapojení HFM5

Schéma zapojení HFM5

Parametry HFM5

V tabulce jsou přísné parametry Bosch senzoru. Tolerance měření je nižší než 3% (skutečný průtok vzduchu – kg/h – proti naměřenému průtoku). Rychlost reakce HFM5 na mohutnou změnu (10kg/h na 310 kg/h což v praxi znamená otevření klapky sání při akceleraci) v množství nasávaného vzduchu musí být nižší než 15ms. Během 15 ms musí na HFM5 senzoru narůst napětí minimálně o 63% (Při testu různých senzorů jsme tuto rychlost ověřili, neznačkové váhy měly 50 – 200ms, opravdu klidně 20 krát delší reakční čas viz. https://www.mjauto.cz/vaha-vzduchu-maf-senzor-srovnani-vyrobcu-v-testu)

Parametry Bosch HFM5

Parametry Bosch HFM5

Typický průběh napětí v závislosti na množství nasávaného vzduchu u různých typů HFM5 a změna odporu teplotního senzoru v závislosti na teplotě.

Průběh napětí a odporu u HFM5 Bosch

Průběh napětí a odporu u HFM5 Bosch

Různé kalibrace MAF senzorů Bosch

V závislosti na požadavcích motoru dodává Bosch několik základních řad různě nastavených MAF senzorů.

Různé typy HFM5 Bosch senzorů

Různé typy HFM5 Bosch senzorů

 

HFM6

Snímač HFM6 pracuje na jiném principu než HFM5. K měření množství nasávaného vzduchu využívá Wheatstoneův můstek. Tato konstrukce je méně náchylná na poškození, ovlivnění senzorů znečištěním.

Parametry HFM6

Přesnost HFM6 je proti HFM5 vyšší. Tolerance už je pouze 2%. Rychlost reakce senzoru také vzrostla. Čas potřebný k nárůstu napětí o 63% je už nižší než 10ms.

Parametry Bosch HFM6

Parametry Bosch HFM6

Signál HFM6

Signál HFM6 už není tvořen měnícím se napětím, ale frekvencí. Se zvyšujícím se množstvím nasávaného vzduchu roste frekvence na signálovém pinu MAF6

Průběh signálu HFM6

Průběh signálu HFM6

 

HFM7, HFM8

HFM7 -ID, HFM7 – IP mohou být vybavené senzory relativní vlhkosti a senzory tlaku. Tolerance přesnosti měření je 2%, životnost senzoru je omezena poklesem přesnosti měření na 5%

HFM7 senzor

HFM7 senzor s čidlem tlaku a vlhkosti

Nejvyšší přesnosti dosahuje HFM8. Tolerance naměřené hodnoty a skutečného množství proudícího vzduchu je u HFM8 senzorů menší než 1,5%. Signál přitom nesmí pulzovat o více než 2%, je tedy velmi vyhlazený.

Bosch HFM8 konstrukce senzoru

Bosch HFM8 konstrukce senzoru

 

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
MAF Bosch HFM5, HFM7, HFM8 5.00/5 (100.00%) 3 votes

Sdílejte: