Montáž nového hřebenového servo řízení

end-logo
hřeben řízení AUDI , VW

Sdílejte:

Demontáž starého řízení

 1. porovnejte  nově dodané řízení s původním – rozměry, design axiálních táhel, pozice montážních otvorů.
 2. zkontrolujte vzhled hydraulického oleje v systému. Starý a znečištěný olej vypláchněte. V případě většího znečištění vypláchněte dodatečně servo-čerpadlo.
 3. natočte přední nápravu do přímého směru.
 4. vypněte zapalování a rozpojte elektrickou soustavu vozidla (negativní pól akumulátoru)

Montáž nového řízení

 1. natočte volant do přímého směru
 2. zkontrolujte nastavení nově dodaného řízení, mělo by být nastaveno na přímý směr. Pokud je na připojovacím hřídeli značka, měla by být zarovnaná s příslušnou značkou na těle hřebenu.
 3. připojte nové řízení k volantové tyči. Při dotahování spoje použijte správný utahovací moment (zjistíte u výrobce vozidla) a samojistící matice vyměňte za nové.
 4. namontujte řízení do příslušných montážních otvorů. Do stejné pozice, ve které bylo původní řízení. Samojistící matice použijte nové, řízení je z hlediska bezpečnosti velmi důležitý prvek.
 5. připojte axiální táhla k čepům řízení a připojte hydraulický okruh k servořízení.

Naplnění nového servořízení hydraulickou kapalinou

 1.  naplňte vyrovnávací nádobku serva příslušnou servo kapalinou na hladinu na nádobce označenou „max“. Specifikaci kapaliny najdete v manuálu k automobilu, nebo u výrobce.
 2. uvolněte zatížení přední nápravy pro snazší otáčení koly.
 3. při stále vypnutém zapalování a motoru proveďte dvě pomalé otáčení volantem do krajních poloh.
 4. doplňte hladinu kapaliny v nádobce opět na hladinu „max“.

Odvzdušnění nového servořízení

 1. nastartujte motor a zkontrolujte hladinu v nádobce. Hladinu v nádobce udržujte stále na značce „max“.
 2. při nastartovaném motoru provádějte pomalu několik otáčení volantem z jedné krajní polohy do druhé a kontrolujte hladinu kapaliny. Při otáčení netlačte v krajních polohách velkou silou, aby se zabránilo zpěnění kapaliny.
 3. vizuálně zkontrolujte těsnost spojů servo okruhu a hladinu servo kapaliny.
 4. vypněte motor a zkontrolujte vzestup hladiny servo kapaliny po vypnutí motoru. Pokud hladina kapaliny vystoupá příliš – více než 5mm, proveďte odvzdušnění znovu.

banner pro vstup do katalogu MJauto
Montáž nového hřebenového servo řízení 3.25/5 (65.00%) 4 votes

Sdílejte: