o20

end-logo
Sdílejte:

F – I tester fy Honda se zapojuje mezi kabeláž vozidla a řídící jednotku diagnostikované soustavy, která se volí přepínačem -10- testeru. Tester se napájí z vozidlové baterie. Zapíná se vypínači -5- a -9-. Po výběru jednotky (např. ECU 1) se tester zapne a provede se test řídící jednotky. Po zapnutí se rozsvící LED dioda CHECK -1- a musí po 2 s zhasnout. Po jejím zhasnutí se stiskne tlačítko START. Kontrolka CHECK se znovu rozsvítí a LED diody CODE -12- se střídavě rozsvěcují v pořadí 8 – 4 – 2 – 1, což trvá pokud kontrolka CHECK svítí. Po 1.2 min CHECK zhasne a všechny kontrolky CODE se rozsvítí. Jestliže některá z nich mihotá, je řídící jednotka vadná.

V dalším se provádí kontrola funkce LED diod vnitřní diagnostiky řídící jednotky. Přepínač -10- se přitom přepně do polohy LED a podle rozsvěcování nebo mihotání LED diod vnitřní kontroly diagnostiky při rozsvícení obdobných na testeru se zjišťuje, zda není řídící jednotka vadná.

Při kontrole kabeláže a snímačů se odpojí konektory kabeláže od řídící jednotky a připojí se k testeru. Při vypnutém napájení se přepínač -6- přepne do polohy -OFF- a zapne se napájení pouze vypínačem -5-. Poté se v jednotlivých polohách přepínače -4- provádí měření napětí voltmetrem -2-, které musí vyhovovat hodnotám udávaným k testeru.

Kontrola aktuátorů se provádí přepínáním přepínače -4-, přičemž je zapalování vozu zapnuto. Při každé poloze přepínače se také jednou stiskne tlačítko ONE SHOT -7- a podle poklesu napětí se hodnotí funkce.

Na závěr se kontroluje funkce signálky závad na palubní desce. Po zapnutí vypínače WARNING -11- se signálka závad musí rozsvítit.

Při startování motoru se musí rozsvěcovat kontrolka STS -3- testeru.

Tester je příkladem provádění diagnózy hardvérovou cestou, tj. zapínáním a přepínáním spínačů a přepínačů.


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: