Palivovy okruh, obrazy

end-logo
Sdílejte:

Texty k obrázkům


.1. Některá provedení palivových filtrů (výrobky Bosch)

a, Pro Motronic (1 papírová vložka, 2 sítko, 3 opěrná deska).

b, Pro Mono – Jetronic (1 víko filtru, 2 těsnící límec, 3 kryt filtru, 4 těsnící zátka, 5 opěrné žebrování, 6 papírový svitek, 7 těleso svitku).

2. Palivový okruh centrálního vstřikování Bosch Mono – Jetronic

1 palivová nádrž, 2 palivové čerpadlo, 3 palivový filtr, 4 regulátor tlaku paliva, 5 vstřikovací tryska, 6 škrtící klapka.

.

.3. Regulátor tlaku centrálního vstřikování

1 odvětrávací otvor, 2 membrána, 3 nosič ventilu, 4 tlačná pružina, 5 horní komora, 6 dolní komora, 7 deska ventilu.

 

4. Zjednodušené schéma palivového okruhu systému KE – Jetronic

.

5. Řez elektrohydraulickým nastavovačem tlaku

1 přívod paliva, 2 tryska nastavení tlaku, 3 pružná deska, 4 odtok paliva, 5 pól magnetu, 6 vinutí elektromagnetu, 7 magnetický tok permanentního magnetu, 8 permanentní magnet, 9 seřizovací šroub, 10 tok elektromagnetu.

.

.6. Diagram průběhu tlaku paliva po zastavení motoru. Tlak nejprve klesá z pracovního tlaku (1) na uzavírací tlak (2) regulátoru tlaku. Potom působením zásobníku paliva stoupá na velikost (3) ležící pod otevíracím tlakem (4) vstřikovacích trysek.

 

.7. Regulátor tlaku paliva pro časované vstřikování (Popis u obrázku)

 

8. Palivové okruhy časovaného vstřikování

a, s palivovým čerpadlem v palivovém potrubí

b, s palivovým čerpadlem v palivové nádrži

1 palivová nádrž, 2 palivové čerpadlo s elektromotorem, 3 palivový filtr, 4 rozdělovač paliva, 5 vstřikovací tryska, 6 regulátor tlaku.

.

9. Tlumič tlaku paliva (Popis u obrázku)

a, Palivový okruh časovaného vstřikování pro V – motory

.

b, Řez regulátorem tlaku paliva (1 přívod paliva, 2 odtok paliva do nádrže, 3 nosič ventilu, 4 membrána, 5 tlačná pružina, 6 přípoj podtlaku ze sacího potrubí, 7 ventil).

.

.

.1. Vstřikovací tryska studeného startu

1 přívod napětí, 2 přívod paliva, 3 kotva elektromagnetu, 4 vinutí elektromagnetu, 5 tryska s vírovou komůrkou, 6 sedlo trysky

 

11. Palivový okruh přímého vstřikování paliva do válce

.

.12. Regulátor tlaku přímého vstřikování paliva (Text popisu u obrázku)

 

13. Měřič množství nasávaného vzduchu a rozdělovač paliva u spojitého vstřikování

1 měřicí klapka, 2 těleso rozdělovače, 3 přívod paliva, 4 palivo ke vstřikovacím tryskám, 5 zpětné vedení paliva k regulátoru tlaku, 6 pevná tryska, 7 horní komora, 8 dolní komora, 9 membrána, 10 nastavovač tlaku, 11 pružná deska, 12 nastavovací tryska, 13 pól magnetu, 14 vzduchová mezera.

.

.14. Měřič množství vzduchu

a, měřící klapka v klidové poloze

b, měřící klapka v pracovní poloze

1 vzduchový trychtýř, 2 měřící klapka, 3 odlehčovací průřez, 4 šroub nastavení složení směsi, 5 otočný bod, 6 páka, 7 listová pružina.

 

15. Těleso s regulačními štěrbinami a řídícím pístem

a, klidová poloha

b, částečné zatížení

c, plné zatížení

1 přívod paliva, 2 řídící píst, 3 regulační štěrbina v tělese, 4 řídicí hrana, 5 těleso se štěrbinami, 6 axiální těsnící kroužek, 7 tlumicí tryska.

.

16. Vliv úhlu kužele vzduchového trychtýře na zdvih měřicí klapky při stejném průtočném množství vzduchu

a, základní tvar se zdvihem h1

b, strmější tvar s větším zdvihem h2

c, plošší tvar s menším zdvihem h3.

.

.17. Upravený tvar trychtýře měřiče vzduchu

1 pro největší zatížení, 2 pro částečné zatížení, 3 pro volnoběh.

 

.18. Potenciometrický snímač polohy škrtící klapky

1 hřídel škrtící klapky, 2 odporová dráha R1, 3 odporová dráha R2, 4 raménko potenciometru s jezdci, 5 připojovací konektor.

 

.19. Zapojení potenciometrického snímače polohy škrtící klapky

Um měřící napětí, R1 a R2 odporové dráhy 1 a 2, R3, R4 a R5 vyrovnávací odpory, 1 škrtící klapka.

 

.20. Spínače polohy škrtící klapky

1 kontakt plného zatížení, 2 spínací kulisa, 3 hřídel škrticí klapky, 4 spínač volnoběhu, 5 elektrický přípoj.

 

.21. Objemový průtokoměr s náporovou klapkou (LMM fy Bosch)

1 šroub regulace volnoběžné směsi, 2 náporová klapka, 3 ventil zpětných rázů, 4 snímač teploty nasávaného vzduchu, 5 spínač obvodu palivového čerpadla a potenciometr snímače, 6 tlumicí objem, 7 vyrovnávací klapka.

 

22. Umístění průtokoměru vzduchu v soustavě sání

1 škrtící klapka, 2 měřič množství vzduchu, 3 signál snímače teploty nasávaného vzduchu, 4 řídicí jednotka, 5 signál množství vzduchu, 6 vzduchový filtr, Qt nasávané množství vzduchu, alfa odečítaný úhel.

.

23. Karmanův vířivý měřič množství vzduchu (Popis u obrázku)

.

24. Měřič hmotnosti vzduchu se žhaveným drátem

1 snímač teploty – kompenzační odpor Rk, 2 snímač se žhaveným drátem Rh, 3 přesný měřicí odpor Rm, 4 sestava měřiče s obvodem zesilovače a vyrovnávacími odpory R1 a R2, 5 těleso měřiče, 6 ochranné sítko, 7 pojistný kroužek, Um měřící napětí, Qm hmotnost protékajícího vzduchu.

.

.

.25. Měřič hmotnosti vzduchu s vyhřívaným filmem

a, zapojení (Rk snímač kompenzace teploty, Rh vyhřívaný odpor, R1, R2 a R3 odpory můstku, Im vyhřívací proud, tl teplota vzduchu, Qm hmotnost protékajícího vzduchu)

b, konstrukce snímače (1 keramický substrát, 2 vzduchová mezera)

c, uspořádání měřiče (1 chladič, 2 mezikus, 3 výkonový díl, 4 hybridní obvod, 5 vyhřívaný film).

 


Zpět


banner pro vstup do katalogu MJauto
Palivovy okruh, obrazy 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Sdílejte: