Obrazy 10

end-logo
Sdílejte:

Elektronické soustavy vozidel

Texty k obrázkům


 1. .Řez řadovým vstřikovacím čerpadlem Bosch PE.
 2. .Podávací palivové čerpadlo, systém Bosch
 3. Polohy pístu dvouotvorového prvku při maximální dodávce paliva

  .

 4. Soustava vstřikování paliva s elektronicky regulovaným řadovým čerpadlem

  .

  1. palivová nádrž
  2. podávací čerpadlo
  3. palivový filtr
  4. řadové vstřikovací čerpadlo
  5. nastavovač vstřiku
  6. regulátor otáček
  7. držák trysky se vstřikovací tryskou
  8. zpětné palivové potrubí
  9. žhavící svíčka s řízením žhavení
  10. elektronická řídící jednotka
  11. diagnostická signálka
  12. spínač pro spojku brzdu a motorovou brzdu
  13. páka řazení rychlosti
  14. snímač polohy pedálu
  15. snímač rychlosti vozidla
  16. snímač teploty (voda, vzduch, palivo)
  17. snímač tlaku plnícího vzduchu
  18. turbodmychadlo
  19. baterie
  20. přepínač „žhavení-start“
 5. Stavědlo a snímače řadového vstřikovacího čerpadla s elektronickou regulací množství paliva

  .

 6. Řez automatickým přesuvníkem vstřiku (vlevo) a způsob jeho činnosti

  .

 7. .Čerpadlový díl s přepouštěcím šoupátkem

  1. začátek dodávky
  2. konec dodávky
  3. vysokotlaký prostor
  4. válec čerpadla
  5. šoupátko
  6. nastavovací kroužek
  7. řídicí hrana
  8. řídicí otvor
  9. sací prostor
  10. píst čerpadla (h=zdvih)
 8. .Nastavovací mechanismus šoupátka a válce vstřikovacího čerpadla s elektronickou regulací začátku vstřiku

  1. píst čerpadla
  2. šoupátko
  3. stavěcí hřídel šoupátka
  4. regulační tyč
 9. Řadové vstřikovací čerpadlo se šoupátkem (pohled s částečným řezem)

  .

  1. válec čerpadla
  2. šoupátko
  3. regulační tyč
  4. píst čerpadla
  5. vačková hřídel
  6. stavěcí elektromagnet
  7. stavěcí hřídel šoupátka
  8. stavěcí elektromagnet reg. tyče
  9. snímač dráhy regulační tyče
  10. připojovací konektor
  11. disk blokování začátku dodávky
 10. .Držák vstřikovací trysky se snímačem pohybu jehly

  1. stavěcí šroub
  2. cívka snímače
  3. tlačný čep
 11. Základní provedení vstřikovacího čerpadla s rozdělovačem paliva, typ VE fy Bosch

  .

  1. lopatkové podávací čerpadlo
  2. pohon regulátoru otáček
  3. přesuvník vstřiku
  4. zdvihová vačka
  5. regulační šoupátko
  6. rozdělovací píst
  7. tlakový ventil
  8. elektromagnetický odstavovač
  9. skupina regulační páky
  10. průtok přepadu
  11. mechanický odstavovač
  12. regulační pružina
  13. stavěcí páka otáček
  14. regulační návlačka
  15. závažíčko
  16. tlakový ventil
 12. Elektronická regulace otáček a nastavení začátku vstřiku pro vstřikovací čerpadlo s rozdělovačem

  .

  1. podávací čerpadlo
  2. elektromagnetický ventil
  3. přesuvník vstřiku
  4. regulační šoupátko
  5. elektromagnetické stavědlo se snímačem polohy
  6. elektronická řídící jednotka
 13. Ovládání přesuvníku vstřiku elektromagnetickým ventilem

  .

 14. Stavěcí prvky a snímače pro elektronickou regulaci vstřikovacího palivového čerpadla s rozdělovačem

  .

 15. .Řez stavební jednotky držáku trysky se vstřikovací tryskou
 16. Čepová vstřikovací tryska Bosch

  .

  1. tryska
  2. těleso trysky
  3. jehla trysky
  4. prstencová drážka
  5. přívodní kanál
  6. jehla trysky
  7. tlaková komora
  8. přítlačný čep jehly
  9. dřík jehly
  10. osazení jehly
  11. rozstřikovací čep jehly
  12. válcový čep jehly
  13. kuželový čep jehly
  14. kombinovaný čep jehly
  15. tryska zavřená
  16. tryska otevřená
  17. tryska částečně otevřená (předvstřik)
  18. tryska úplně otevřená
 17. .Žhavící svíčka Bosch, typ S-RSK

  1. kruhová matice
  2. izolační podložka
  3. hermetické těsnění
  4. kryt
  5. zašroubovací závit
  6. regulační spirála
  7. kuželovité těsnící sedlo
  8. izolační prášek
  9. topná spirála
  10. žhavicí trubka
 18. Startovní souprava vznětových motorů s jednotkou řízení doby žhavení

  .

  1. baterie
  2. spouštěč
  3. přepínač „žhavení-start“
  4. řídicí jednotka žhavení
  5. odpínací obvod při přepětí a zkratu
  6. vyhodnocovací elektronika doby předžhavení
  7. odpor s negat. teplotním součinitelem
  8. žhavicí svíčky
  9. startovní signálka
 19. .Průběhy vývinu tepla
  Q
  Celkové množství tepla uvolněné spalováním.
  dQ
  Množství tepla, které se uvolní během pootočení klikové hřídele o úhel dalfa.
  alfa
  Úhel natočení klikové hřídele.
  1
  Nepříznivý průběh vývinu tepla, velké dp/dalfa, protože se uvolní mnoho tepla před HÚ.
  2
  Příznivý průběh vývinu tepla.
 20. Průběh vstřikování s předvstřikem malého množství paliva a spojitým přechodem ke vstřiku hlavní dávky.

  .

 21. Průběh vstřikování s „pílotním“ vstřikem malého množství paliva a po krátkém přerušení s následným vstřikem hlavní dávky.

  .

 22. .Otvorová vstřikovací tryska

  1. tryska
  2. těleso
  3. jehla
  4. zavřená tryska
  5. prstencová drážka
  6. těleso trysky
  7. přívodní kanál
  8. jehla
  9. tlaková komora
  10. úhel rozstřiku
  11. vstřikovací otvor
  12. přítlačný čep
  13. dřík jehly
  14. osazení jehly
  15. dosedací plocha jehly
 23. Vstřikovacá tryska se dvěma pružinami. Používá dvou uzavíracích pružin rozdílné síly. Při malých vstřikovaných množstvích je jehla zvedána jen proti síle první pružiny, tryska se otevře jen málo a palivo je vytlačováno vstřikovacími otvory přes štěrbinu, čímž se vstřik prodlužuje. Bude-li vstřikováno větší množství, pak po překonání síly první pružiny, tedy po realizaci předvstřiku, je rostoucím tlakem paliva překonána síla druhé pružiny a je vstříknuta hlavní dávka paliva.

  .

 24. Vstřikovací tryska otvíraná elektromagnetem. Palivo s vysokým tlakem přitéká přípojným hrdlem -14-, ve kterém je palivový filtr, do kanálu napájení -12-, přes něj do tlakové komory -8-. Současně také je palivo přiváděno kanálem řízení -11- do prostoru řízení ventilu -7-, a to přes vodorovnou tlumící trysku. Prostor řízení ventilu je spojen přes odtokovou (svislou) tlumící trysku -9-, která může být otevřena elektromagnetem, s odvodem paliva -10- k palivové nádrži. Pokud není k vinutí -4- elektromagnetu přivedeno napětí, je odtoková tlumící tryska uzavřena kuličkou uzávěru -6-. Na uzávěr působí síla pružiny v ovládacím válci -5-, takže kulička brání odtoku paliva z prostoru nad tlačnou tyčí -1-. Protože plocha tlačné tyče je na jejím horním konci větší než plocha osazení dříku jehly -2- v tlakové komoře a na obě plochy působí stejný tlak paliva, je síla působící v prostoru řízení ventilu větší, jehla -3- je tlačena do sedla a uzavírá vstřikovací otvory trysky. Přivede-li se na vinutí elektromagnetu napětí, překoná jeho magnetická síla sílu přítlačné pružiny působící na uzávěr odtokové tlumící trysky, uzávěr se otevře, tlak paliva v prostoru řízení ventilu klesne a trvající tlak v tlakové komoře pod osazením dříku nadzvedne jehlu. Jehla otevře vstřikovací otvory a palivo je vstřikováno to válce motoru. Jakmile se přeruší přívod napětí k vinutí elektromagnetu (přes konektor -13-), pružina v ovládacím válci uzavře odtokovou trysku, v prostoru řízení ventilu se obnoví tlak a ten spolu se silou pružiny -15- velmi rychle zatlačí jehlu trysky do dolní polohy, vstřikovací otvory se uzavřou a vstřikování se ukončí.

  .

 25. .Provedení dvoufázové vstřikovací trysky se změnou průřezu vstřikovacích otvorů. Při otevírání trysky tlakem paliva působícím proti síle pružiny se nejprve otevřou vstřikovací otvory 1. stupně a po nich otvory stupně 2, čímž se vstřikovací průřez zvětšuje. (Tryska Vario Register fy Bosch.)
 26. .Zjednodušený princip elektromagneticky ovládaných dvoufázových vstřikovacých trysek, v provedení koaxiální tryska a tandemová tryska (stručný popis funkce v textu).

Zpět


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: