vstrikovaci cerpadla – obrazy

end-logo
Sdílejte:

Texty k obrazům


.1. Principy funkce různých druhů vstřikovacích čerpadel s rozdělovačem a způsobů jejich regulace množství vstřikovaného paliva.

.2. Elektromagnetický ventil regulace množství vstřikovaného paliva. Je-li ventil bez napětí, je otevřen a palivo odtéká zpět do nízkotlaké části (označeno bílou šipkou). Přivedením napětí se ventil uzavře a palivo je dodáváno k trysce.

3. Zjednodušené schéma vstřikovacího čerpadla s radiálními písty, typ EPIC fy Lucas.

.

 1. hnací hřídel
 2. rotor rozdělovače
 3. řídicí komora množství paliva
 4. protipružina
 5. písty čerpadla
 6. píst přesuvníku vstřiku
 7. vačkový prstenec
 8. podávací čerpadlo
 9. palivový filtr
 10. regulátor tlaku přečerpávání
 11. snímač polohy rotoru
 12. snímač polohy vaček
 13. elmagnet. ventil množství paliva +
 14. elmagnet. ventil množství paliva -
 15. elmagnet. přesuvníku vstřiku
 16. elmagnet ventil přerušení dodávky
 17. vstřikovací tryska
 18. řídicí komora začátku vstřiku
 19. zpětná pružina

.4. Podávací čerpadlo soustavy EPIC

 1. hnací hřídel
 2. regulátor tlaku přečerpávání
 3. těleso čerpadla
 4. lopatka


.5. Díly vysokotlaké části vstřikovacího čerpadla EPIC

 1. hnací hřídel
 2. rotor rozdělovače
 3. unášecí ramena
 4. váleček
 5. píst čerpadla
 6. vodítko
 7. pohyb vyvolaný elmagnet. ventilem množství paliva +
 8. pohyb vyvolaný elmagnet. ventilem množství paliva -


.6. Princip funkce vysokotlakého čerpadla a přesuvníku vstřiku.

 1. sání paliva do vysokotlakého prostoru
 2. dodávka paliva k tryskám
 3. hnací hřídel
 4. rotor rozdělovače
 5. unášecí ramena
 6. válečky
 7. píst čerpadla
 8. vodítko
 9. vačkový prstenec
 10. vysokotlaká komora


7. Rozdělování paliva u vstřikovacího čerpadla s radiálními písty a regulací množství vstřikovaného paliva elektromagnetickým ventilem.

.

 1. plnění vysokotlaké části čerpadla palivem
 2. dodávka paliva k vstřikovacím tryskám
 3. píst vysokotlakého čerpadla
 4. rotor rozdělovače
 5. rozdělovací pouzdro
 6. jehla ventilu
 7. zpětný odtok paliva
 8. příruba
 9. vysokotlaký elektromagnetický ventil
 10. vysokotlaký prostor
 11. kruhový kanálek
 12. membrána zásobníku
 13. prostor membrány
 14. nízkotlaký přítok
 15. rozdělovací drážka
 16. vysokotlaký výtok
 17. škrticí ventil zpětného proudění
 18. přípojka k trysce

Během plnění, tj. při pohybu válečků po vačkovém prstenci směrem od vrcholu vaček, jsou písty čerpadla vytlačovány směrem ven, palivem přiváděným při otevřené jehle venilu z podávacího čerpadla (není zakresleno) přes nízkotlaký přítok, kruhový kanálek a sedlo ventilu do rozdělovací hlavy se plní vysokotlaký prostor. Přebytečné palivo odtéká zpětným odtokem. Ventil je otevřen, protože elektromagnet je bez proudu.

Při dodávce paliva je na vinutí elektromagnetu přivedeno napětí, ventil se uzavře a protože jsou písty tlačeny vačkami dovnitř, je palivo ve vysokotlakém prostoru stlačeno. Při otáčení rotoru rozdělovače se propojí rozdělovací drážka s vysokotlakým výtokem a palivo je dodáváno přes přípojku ke vstřikovací trysce, dokud se ventil znovu neotevře odpojením napětí z elektromagnetu. Palivo, které je podáváno až k horní úvrati vaček odtéká do membránového prostoru. Membrána tohoto zásobníku zatlumuje tlakové špičky při ukončení dodávky paliva. Škrtící ventil omezuje tlakové vlny vzniklé na konci vstřiku a brání, aby jejich případné odrazy nevedly k opětnému otevření trysky – dostřikům, které mají negativní vliv na emise.

.8. Článek vstřikovací soustavy „čerpadlo – tryska“.

 1. vačka
 2. píst čerpadla
 3. blok motoru
 4. zpětný odtok
 5. tryska
 6. elektromagnet ventilu
 7. přívod paliva


.9. Úpravy na pístu a válci čerpadla k vytváření předvstřiku malého množství paliva před hlavní dávkou.

.10. Článek vstřikovací soustavy „čerpadlo – tryska“ s hydralickým vytvářením předvstřiku před hlavní dávkou.

.11. Článek vstřikovací soustavy „čerpadlo – potrubí – tryska“.

 1. držák trysky
 2. blok motoru
 3. tryska
 4. elektromagnetický ventil
 5. přívod paliva
 6. vysokotlaké čerpadlo
 7. vačka


.12. Provedení článku vysokotlakého čerpadla v řezu; typ BR – 900 fy Daimler – Chrysler.

 1. otvor pro odvod lekáže
 2. palivový kanál
 3. krycí příruba
 4. doraz ventilu
 5. pružina ventilu
 6. uložení pružiny ventilu
 7. mezipříruba
 8. elektromagnet ventilu
 9. destička kotvy
 10. palivový filtr
 11. pružinový talíř
 12. ventil
 13. těleso čerpadla
 14. píst čerpadla
 15. pouzdro
 16. vratná pružina pístu
 17. talíř vratné pružiny
 18. posouvač pístu
 19. otvor pro odtok oleje
 20. váleček
 21. čep válečku


13. Fáze činnosti soustavy „čerpadlo – vedení – tryska“.

.

 1. sací zdvih
 2. předzdvih
 3. podávací zdvih
 4. zbytkový zdvih

Díly soustavy.

 1. vačka
 2. vyrovnávací prostor
 3. zpětný odtok
 4. tryska
 5. potrubí mezi čerpadlem a tryskou
 6. ventil
 7. elektromagnet ventilu
 8. přívod paliva
 9. vysokotlaký prostor
 10. čerpadlový díl (píst)

14. Vstřikovací soustava typu „Common rail“, typ fy Daimler – Chrysler.

.

 1. rozdělovací (zásobníková)trubice
 2. vysokotlaké čerpadlo
 3. podávací nízkotlaké čerpadlo
 4. palivový filtr
 5. ohřívač paliva
 6. palivová nádrž
 7. chladič paliva
 8. regulátor tlaku paliva
 9. snímač tlaku paliva
 10. vstřikovací tryska
 11. odpojovací ventil
 12. snímač teploty paliva
 13. okruh paliva s nízkým tlakem
 14. vysokotlaký palivový okruh
 15. okruh přívodu paliva k nízkotlakému čerpadlu

.15. Vačkou poháněné vstřikovací čerpadlo s řízením elektromagnetickými ventily.

.16. Průběh závislostí emisí HC a NOx na začátku vstřikování (srovnání s optimálním úhlem klikové hřídele).

.17. Závislost emisí a spotřeby vznětového motoru na složení směsi vyjádřené součinitelm přebytku vzduchu lambda.

.18. Provedení vstřikovací trysky s dvěmi pružinami a snímačem otevření (vlevo) a uspořádání vlastního snímače (vpravo).

.19. Účinnost přeměny emisí v katalyzátoru a poměry spalovacího vzduchu.

.20. Zjednodušené schéma částicového filtru s keramickou přízí.

.21. Soustava katalytické regenerace částicového filtru s ovinem keramickou přízí.

22. Soustava recirkulace výfukových plynů pro snížení úrovně emisí NOX.

 1. měřič hmotnosti vzduchu
 2. elektronická řídící jednotka
 3. přívod atmosférického vzduchu od sacího filtru
 4. elektropneumatický převodník
 5. přívod podtlaku od vakuového čerpadla
 6. pneumatický ventil recirkulace

.

.23. Uspořádání žhavící svíčky zapalující směs nasávaného vzduchu a silně hořlavé kapaliny vstříknuté ventilem (vedle trysky) do sacího potrubí (systém Mercedes).


Zpět


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: