Opravy elektronických soustav – obrazy

end-logo
Sdílejte:

 

      Texty k obrázkům

 


1. Schéma cívkového bateriového zapalování (horní část) a zjednodušené schema elektronického kontaktem řízeného zapalování (dolní část)

.

.

.2. Zjednodušená schemata příkladů obvodů spouštění zážehu u kontaktem řízeného elektronického zapalování. Při měření ohmického odporu spouštěcího obvodu podle pravého obrázku od přerušovače proti zemi změřit i polaritu ohmetru (měřit dvakrát).

3. Zjednodušené schéma kontaktem řízeného tyristorového (kapacitního) zapalování.

.

 1. baterie vozidla
 2. spínač zapalování
 3. elektronická část:
  1. měnič nabíjecího napětí,
  2. spínací obvod (u víceimpulzových měničů jsou obě části samostatné, u jednoimpulzových jsou společné – vyznačeno ve schematu čárkovaně)
 4. zapalovací cívka
 5. rozdělovač

Označení svorek u jednotlivých dílů
Spínač zapalování:

 1. přímý +;
 2. spínaný +;

Elektronická část:

 1. výstup napětí na svorku -1- zapalovací cívky;
 2. zem;
 3. vstup k přerušovači;
 4. napájecí napětí;

Zapalovací cívka:

 1. vstup primáru;
 2. zem;
 3. vn výstup;

Rozdělovač:

 1. výstup přerušovače;
 2. vn přívod;
 3. vačka přerušovače;
 4. vn vývody ke svíčkám;
 5. zapalovací svíčky.

 

.4. Měnič napětí se střídačem s vlastním buzením – dvojčinným oscilátorem přeměňujícím napětí vozidlové baterie na střídavé s kmitočtem daným indukčností vinutí Z1 a Z2. Střídavé napětí odebírané z vinutí Z5 je usměrňováno na nabíjecí můstkem z diod D1 až D4.

5. Příklady spínacího obvodu tyristorového zapalování se střídačem s vlastním buzením (3a a 3b v obr. 3 nejsou spojeny v jeden celek).

.

 1. Při sepnutí kontaktů přerušovače se kondenzátor C1 vybije a jejich rozepnutím se znovu nabíjí přes odpory R1 a R2. Nabíjecí proud vytvoří na odporu R2 impulz, který je přes diody D1 přiveden k hradlu tyristoru a otevře jej. Vybíjecí proud při opětovném sepnutí kontaktů přerušovače tyristor neovlivní, protože má opačný směr a dioda D1 napětí z odporu R2 nepropustí.
 2. Spouštěcí obvod doplněný zádrží, která brání falešným spouštěním vznikajícím kmitáním kontaktů přerušovače. Impulsy při něm vznikající postačí, pokud nejsou odstraněny, k parazitnímu spouštění tyristoru, vzhledem k jeho citlivosti.
 3. Spouštěcí obvod se zesilovačem. Při sepnutých kontaktech přerušovače je tranzistor uzavřen, přitom se kondenzátor C1 nabíjí přes odpor R4. Při rozepnutí kontaktů otevře proud protékající odporovým děličem R2/R3 tranzistor a kondenzátor C1 se výbíjí. Po dobu jeho vybíjení bude na hradle tyristoru spouštěcí impulz.
 4. Je spouštěcí obvod s transformátorem. Impulz otvírající tyristor vznikne přerušením průtoku proudu primárním vinutím transformátoru při rozepnutí kontaktů přerušovače. Dioda D2 potlačuje impulzy vzniklé při sepnutí kontaktů přerušovače, dioda D1 omezuje vliv kmitání kontaktů.

.6. Měnič napětí se střídačem s cizím řízením a přídavným oscilátorem tvořící jeden celek se spínacím obvodem v zapojení podle schematu (jednoduchý příklad) působí současně jako měnič napětí i spínací obvod. Při sepnutí přerušovače se nabíjí napětím baterie (+12 V) kondenzátor C4 přes vinutí Z1 a diodu D3. Průtokem nabíjecího proudu vinutím Z1 se ve vinutí Z2 na společném magnetickém jádře indukuje napětí, které způsobí přechod tranzistoru do vodivého stavu. Začne protékat proud kolektoru a na vinutí Z3 vzniká indukované napětí. Odpor R3 omezuje proud báze a tím nedovoluje další růst proudu kolektoru až nakonec je nárůst nulový. Napětí z vinutí Z3 je usměrňováno zdvojovačem napětí z diod D4 a D5 a nabíjí kondenzátor Cn.

V okamžiku rozepnutí kontaktů přerušovače se vybíjí kondenzátor C2 přes odpor R2 a diodu D1 v obvodě hradla tyristoru. Tím se tyristor otevře a dochází k vybití kondenzátoru Cn přes něj a přes primární vinutí Z5 zapalovací cívky. Na jejím sekundárním vinutí vzniká vn pro zapalovací svíčku. Po vybití kondenzátoru C2 se tyristor uzavře a může dojít k novému ději, který se opakuje dalším sepnutím a rozepnutím kontaktů přerušovače.

 


Zpět


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: