Vliv motoru na dávkování paliva – obrazy

end-logo
Sdílejte:

 

Texty k obrázkům

 


.1. Snímač otáček a polohy hřídele s Hallovým prvkem umístěný v rozdělovači. Horní obrázek – konstrukční uspořádání, dolní obrázek – zjednodušené schema.

 1. Clona o šířce b.
 2. Pólové nástavce permanentního magnetu.
 3. Hallův prvek s elektronikou.
 4. Vzduchová mezera.

 

.2. Příklady provedení induktivních snímačů otáček a polohy hřídele, umístěné v rozdělovači.

 1. Typ užívaný u vozů Fiat; x – vzduchová mezera mezi statorem snímače a rotorem.
 2. Typ pro vozy Honda; 1- vzduchová mezera, 2 – deska statoru se snímačem, 3 – rotor snímače, 4 – pólové nástavce permanentního magnetu.
 3. Typ pro vozy Subaru; 1 – rotor snímače, 2 – vinutí snímače s magnetem, 3 – vzduchová mezera.

 

3. Sestava rozdělovače se snímači otáček a polohy hřídele.

Levý obrázek – sestava induktivního snímače a modulu zapalování. Pravý obrázek – sestava s namontovaným Hallovým snímačem.

.

.4. Příklad konstrukčního provedení optoelektronického snímače.

.5. Různá provedení rotorů snímačů horních úvratí a polohy klikové hřídele.

Vlevo nahoře – pro vozy Ford; vpravo nahoře pro vozy Rover. Dolní obrázek – rotor snímačů vozů Renault.

6. Snímače pro vozy Lancia.

.

Vlevo – snímač horních úvratí na klikové hřídeli. Vpravo – snímač polohy vačkové hřídele (nazývaný snímač fáze).

.7. Zjednodušené schema obvodu měření iontového proudu výboje ve válci.

 1. Přívod vn z cívky nebo z rozdělovače.
 2. Adaptér iontového proudu.
 3. Oddělovací dioda.
 4. Zapalovací svíčka.
 5. Obvod měření iontového proudu.
 6. Obvod zpracování signálu.

 

.8. Induktivní snímače horní úvrati a polohy hřídelí umístěné u vačkové hřídele (provedení Honda).

9. Optoelektronické snímače horních úvratí a polohy hřídelí (provedení Nissan).

.Levý obrázek – celková sestava snímače.

 1. Optoelektronické prvky.
 2. Disk rotoru.

Pravý obrázek – disk rotoru snímače.

 1. Vlastní disk.
 2. Výřez horní úvrati 1. válce.
 3. Výřezy úhlů polohy hřídelí.
 4. Výřezy horních úvratí ostatních válců (na obrázku HÚ 3. válce).

 

.10. Výstupní signály ze snímačů na vačkové hřídeli, používajících Hallovy prvky.

.11. Snímač teploty motoru.

 1. Teplotně závislý odpor.
 2. Těleso snímače.
 3. Vývody signálu.

 

.12. Teplotně – časový spínač trysky studeného startu.

 1. Vývody obvodu.
 2. Těleso snímače.
 3. Bimetalový pásek.
 4. Topná spirála.
 5. Rozpínací kontakty.

 

.13. Časový průběh otevření trysky v závislosti na proudu jejího elektromagnetu.

.14. Některé z používaných provedení snímačů teploty nasávaného vzduchu.

.15. Schema „selektivní“ lambda sondy.

.16. Závislost napětí selektivní lambda sondy na složení směsi.

17. Řez vyhřívanou lambda sondou.

.

18. Řez lambda sondou planárního typu.

.

 1. Ochranná trubka.
 2. Keramické těsnění.
 3. Těleso sondy.
 4. Keramická opěrka.
 5. Planární prvek snímače.
 6. Ochranný kryt.
 7. Kabel vývodů.

.19. Funkční vrstvy planární lambda sondy.

 1. Porézní ochranná vrstva.
 2. Vnější elektroda.
 3. Folie snímače.
 4. Vnitřní elektroda.
 5. Folie kanálu referenčního vzduchu.
 6. Izolační vrstva.
 7. Vyhřívání.
 8. Folie vyhřívání.
 9. Kontakty přípoje.

 

.20. Průběh závislosti odporu odporové lambda sondy na teplotě a na složení směsi.

.21. Oblast regulace lambda sondy a průběh emisí ve výfukových plynech v závislosti na složení směsi.

.22. Širokopásmová lambda sonda.

 1. Principiální funkční schema.
 2. Závislost přečerpávacího proudu na složení směsi (vyjádřené součinitelem lambda).

 

.23. Blokové schema elektroniky soustavy KE – Jetronic fy Bosch (spojité vstřikování paliva).

24. Blokové schéma elektroniky soustavy L – Jetronic fy Bosch (časované vstřikování paliva).

.

25. Blokové schema mikropočítačem řízeného časovaného vstřikování.

.

 1. Snímač otáček.
 2. Spínač polohy škrtící klapky.
 3. Snímač tlaku v sacím potrubí.
 4. Snímač teploty motoru.
 5. Snímač teploty nasávaného vzduchu.
 6. Vozidlová baterie.
 7. Mikropočítač s pamětmi.
 8. A/Č převodníky.

Zpracováno s použitím knih „Ottomotor – Management“ fy Bosch, „Benzineinspritzung und Katalysatortechnik“ vydavatelství Vogel SRN a „The Automotive Computer“ vydavatelství Prentice – Hall, dále servisních manuálů vozidel různých značek.


Zpět


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: