Spotřeba a emise – obrazy

end-logo
Sdílejte:

Texty k obrázkům


.1. Průběh vývoje a předpokládané cíle snížení emisí CO2 u evropských vozidel.

.2. Čtyřtaktní oběh spalovacího motoru. I – 1. takt – sání, 1-2; II – 2. takt – komprese, 2-3; III – 3. takt – pracovní, 3-4; IV – 4. takt – výfuk, 4-1. VK - objem kompresního prostoru; VZ - zdvihový objem; a – sací ventil; b – výfukový ventil; Pb barometrický tlak.

.3. Porovnávací (ideální) oběh zážehového motoru s přívodem tepla při stálém objemu. 1-2 izoentropická komprese; 2-3 izochorický přívod tepla; 3-4 izoentropická expanze; 4-1 izochorický odvod tepla; WU - užitečná práce; V – objem; p – tlak.

.4. Indikátorový diagram čtyřtaktního zážehového motoru v porovnání s ideálním oběhem. I – ideální oběh s přívodem tepla při stálém objemu 1-2-3-4; II – indikátorový diagram;

  1. ztráty prouděním při sání a výfuku
  2. křivka komprese je nejprve strmější, potom plošší než izoentropa, následkem přívodu, resp. odvodu tepla
  3. spalování při proměnlivém objemu
  4. expanzní křivka je strmější následkem odvodu tepla


5. Závislost emisí CO, CO2, HC a NOX na součiniteli lambda. Čárkovaný průběh označuje úrovně za katalyzátorem.

.

6. Závislost emisí NOX, spotřeby a neklidu chodu motoru v oblasti chudých směsi s porovnáním při stechiometrické a mírně bohaté směsi pro průchodu třísložkovým katalyzátorem.

.

.7. Závislost emisí NOX a HC a měrné spotřeby bE. Horní obrázek – na součiniteli lambda při různém objemu recirkulovaných výfukových plynů (EGR). Dolní obrázek – na různém objemu recirkulovaných plynů při minimální spotřebě a tomu odpovídajícímu součiniteli lambda.

.8. Neřízený a řízený pohyb směsi ve válci během sání.

.9. Závislost zlepšení palivové ekonomie zážehových motorů na zmenšení objemu válců, při zachování stejného průběhu kroutícího momentu. Výchozím bodem (0,0) jsou moderní čtyřventilové motory bez dalších doplňků.


Zpět


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: