Diagnostika zapalovacích soustav – obrazy

end-logo
Sdílejte:

 

Texty k obrázkům

 


.1. Příklad mezikabeláže pro měření na nepřístupných svorkách zapalovací cívky (výrobek Bosch).

.2. Ukázka propojovacího pole typu Break-out box, (výrobek Atal) s přípoji k měřícímu přístroji a příkladem mezikabeláže.

.3. Připojení voltmetru pro ověřování funkce nízkonapěťové části zapalování – jedna z možností popsaných v textu.

.4. Měření parametrů induktivního snímače otáček v rozdělovači multimetrem na zástrčce k elektronické jednotce.

.5. Schéma ověření funkce snímače s Hallovým prvkem.

.6. Starší typ zapalování Magneti-Marelli používaný u vozů Fiat a Lancia. Horní obrázky:

Dolní obrázky:

 

.7. Mnohé vozy Mercedes používaly zapalování Bosch s induktivním rotačně symetrickým snímačem. Jeho provedení je zřejmé z obr. a. Rotor 2 snímače má tolik ramen, kolik válců má motor. Rovněž stejný počet je pólových nástavců 2 permanentního magnetu statoru, jehož součástí je i vinutí snímače. Na obr. b je znázorněno měření parametrů snímače. Obr. c ukazuje jedno z provedení spínače s propojovací kabeláží ke snímači v rozdělovači a ke svorkám zapalovací cívky. Ta je plněna olejem a při kontrole je třeba prohlédnout zátku označenou šipkou. Neměla by být ani zčásti vytlačena. Je-li, je lépe cívku vyměnit (obr. d).

.8. Vozy koncernu Volkswagen používaly nejčastěji zapalování s Hallovým snímačem (1 na obr. a), do jehož mezery se při otáčení hřídele rozdělovače zasouvá clona 2 spojená s palcem. Kontrolu zapalování začít změřením napájecího napětí snímače (obr. b), poté napájecího napětí spínače (obr. c). Nakonec zkontrolovat funkci odstavovacího obvodu spínače (obr. d a popis v textu).

.9. Zapalování typu TFI fy Ford používané do r. 1991. Na horním obrázku jsou dály zapalovnání a jejich propojení. Na levém prostředním obrázku měření napětí na svorce 15 zapalovací cívky. Při kontrole funkce nízkonapěťové části se voltmetr přepojí k druhé svorce. Na pravém prostředním obrázku měření napájecího napětí spínače na dutince 1 zástrčky. Dutinky 2 a 3 jsou spojeny s primárním vinutím zapalovací cívky. Na dolním obrázku způsob měření odporu vinutí snímače, který je vnitřeně propojen elektronickým modulem.

.10. Na vozech japonských výrobců jsou často použita zapalování Hitachi (obrázky A) nebo Toyo Denso (obrázky B). U zapalování Hitachi se vzduchová mezera 1 mezi statorem 2 s namontovaným snímačem a rotorem 3 může seřídit po uvolnění šroubů 4. Stator snímače je hermetizován plastem spolu s elektronickým modulem a společný díl je umístěn v rozdělovači. Při ověřování se pouze měří napětí na svorkách k modulu. Zapalování Toyo Denso má modul montovaný zevně na tělese rozdělovače, takže proměření jednotlivých dílů je po jeho demontáži možné. Mezera mezi rotorem a pólovými nástavci na statoru se nenastavuje.

.11. Zapalování fy GM označované High Energy Ignition má elektronický modul v rozdělovači a zapalovací cívku uloženu na víčku. Z obrázků jsou zřejmá místa a způsoby ověřování funkce jednotlivých dílů.

.12. Rovněž zapalování na vozech Toyota má všechny díly montované v rozdělovači, uložené pod jeho víčkem 1. Pod palcem je v krytu 3 uložen elektronický modul 6 propojovaný se statorem (vinutí snímače a magnet) 4. Na hřídeli rozdělovače je upevněn rotor snímače 5. Pod krytem 7 je upevněna zapalovací cívka 8. Způsob kontroly snímače a dalších částí nízkonapěťového obvodu podle postupu uvedeného v textu (obecný popis), je zřejmý z dalších obrázků.

.13. Jistou raritou je zapalování po 12-ti válcové motory Jaguar. Aby se dosáhlo dostatečné energie, je použito dvou zapalovacích cívek s paralelně spojenými primárními vinutími.

Rozdělovač 1 (v levé části obrázku) je připojen vn kabelem pouze k sekundáru hlavní zapalovací cívky 3 spojené primárem jak s elektronickou jednotkou 2, tak s pomocnou zapalovací cívkou 4. Vývod na otáčkoměr je 5 a koncovka kabelu od snímače v rozdělovači 6, je na ní možno kontrolovat parametry statorového vinutí.

Na pravém horním obrázku je pohled na snímač 1, proti kterému se otáčí rotor 2 s počtem zubů rovným počtu válců motoru. Po uvolnění šroubů 3 je možno opravit nastavení mezery 4 mezi statorem snímače a rotorem. Pravý dolní obrázek ukazuje elektronickou jednotku 2 upevňovanou šrouby 13je kabel ke snímači v rozdělovači.

Při kontrole je nutno ověřit provozuschopnost obou zapalovacích cívek. Při kontrole nízkonapěťové části se zapojí nejprve postupně každá z nich a nakonec obě paralelně. Vn část se ověřuje pouze s hlavní cívkou.

.14. Vozy Subaru a Suzuki používají uspořádání zapalování se snímačem (2 na obrázku a) a elektronického modulu (4 tamtéž). Rotor snímače 1 je uložen na hřídeli rozdělovače a jeho výstupky vytvářejí při otáčení motoru mezeru 3 mezi nimi a výstupkem snímače.

Po vyšroubování upevňovacích šroubů, označených šipkami na obr. b, je možno sestavu vyjmout a sejmout kryt elektronického modulu. Tak jsou přístupné svorky spojů snímače a spínače – (elektronického modulu) obr. c. Po rozpojení lze ověřit, jak vinutí snímače (obr. d), tak elektronický modul (viz obr. d a popis v textu).

.15. Novější provední „bezpřerušovačového“ zapalování Magneti-Marelli má elektronický modul montovaný na tělese rozdělovače. Po vyšroubování upevňovacích šroubů lze modul odklopit, čímž se získá přístup ke svorkovnici na tělese rozdělovače, kde jsou vývody snímače i přívody napájení modulu. Po zpětném namontování se ověří velikost odporu mezi přípojem kostry na rozdělovači a zápornou svorkou vozidlové baterie.

.16. Také zapalování fy Lucas používá u některých typů elektronického modulu uloženého na tělese rozdělovače. Po jeho sejmutí jsou přístupny vývody snímače (v kruhovém otvoru tělesa). Po kontrole snímače znovu uložit modul na těleso rozdělovače, připojit napájecí napětí na jeho svorky a změřit napětí mezi kovovou stěnou modulu a kostrou vozidla.

.17. Schéma měření snímače s Hallovým prvkem 2 uloženým v rozdělovači 1. Při otáčení hřídele rozdělovače procházejí mezerou ve snímači buď výřezy 4 nebo stěny 5 clony mechanicky s hřídelí spojené. Je-li k vývodům + a – zásuvky na rozdělovači připojena baterie 6, lze na svorce signálu měřit napěťové změny při otáčení.

Pozor! Napětí baterie je závislé na typu snímače.


Zpět


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: