Obrazy 16

end-logo
Sdílejte:

Obrazy s textem

1.  Závislost termodynamické účinnosti motoru s řízením škrticí klapkou na jeho otáčkách n a zatížení, vyjádřeného tlakem na píst pE. (Podle Kraftfahrtechnisches Handbuch Bosch.)

2.  Grafické znázornění celkové účinnosti ideálního pístového zážehového motoru a jejích dílčích složek pro reálný motor. Srovnání podle ploch oběhů.

  a, Porovnávací oběh ideálního motoru.

  b, Vysokotlaká část pracovního oběhu (kompresní a expanzní zdvih) reálného motoru.

  c, Ztráty při výměně náplně (vyfuk a sání), p0 - atmosférický tlak, p - tlak ve válci, V - objem válce.

3.  Schema přepínání činných válců zážehového motoru při částečném a plném zatížení.

4.  Indikátorový diagram zážehového motoru při dřívějším otevírání a pozdějším uzavírání ventilů.

  S.O(V.O) – sací (výfukový) ventil otevřen.

  S.Z(V.Z) – sací (výfukový) ventil uzavřen.

  p0 - atmosférický tlak, p - tlak ve spalovacím prostoru, V - objem válce, VZ - zdvihový objem, VK - kompresní objem, S - sací ventil, V - výfukový ventil.

5.  Průběh zdvihu ventilů podle natočení klikové hřídele.

  1 – nízkootáčková vačka.

  2 – vačka pro vysoké otáčky.

6.  Průběh zdvihu ventilů při regulaci jejich časování v závislosti na otáčkách motoru (minimální a maximální překrytí).

7.  Průběhy krouticího momentu motorů v závislosti na jejich otáčkách, pro nízkootáčkové a vysokootáčkové vačky. Černá plocha vyjadřuje přínosy vhodně volené vačky.

8.  Dvoustupňové přepínání časování ventilů u motorů Alfa Romeo.

  1 – elektromagnet, 2 – otvor přítoku oleje, 3 – prstenec uzávěru, 4 – řetězové kolo časování, 5 – píst s přímými zuby, 6 – drážková objímka, 7 – vačková hřídel, 8 – stavěcí člen, 9 – šroubovicový pastorek, 10 – vratná pružina, 11 – střední těleso, A – přívod oleje mazání, B – manipulační komora, C – odtok oleje.

9.  Řez fázovacím mechanismem soustavy VVTi fy Toyota. Vnitřní část spojená s vačkovou hřídelí – označena modře. Vnější část spojená s řetězovým kolem náhonu – červeně. Posuvný píst s vnitřním a vnějším šroubovicovým ozubením – žlutě. Přiváděný mazací olej – zeleně a ovládač tlaku oleje – růžově.

10.  Schéma činnosti staršího provedení soustavy VTEC Honda.

  a, – elektromagnet ovládání přívodu hydraulického oleje.

  b, – funkce při nízkých otáčkách – přívod oleje uzavřen

  c, – provedení části vačkové hřídele jednoho válce motoru.

  d, – funkce při vysokýc otáčkách – elektromagnet otevřel přívod oleje.

  1 – přepínací prvek, 2 – nízkootáčkové vačky, 3 – potrubí rozvodu oleje, 4 – přívod oleje od čerpadla mazání, 5 – pružina vysokootáčkové vačky, 6 – pružina blokovacího pístku, 7, 9 – boční vahadlo ventilu, 8 – prostřední vahadlo ventilu, 10, 11 – blokovací pístky, 12 – koncový doraz.

11.  Novější provedení soustavy VTEC Honda. Vlevo – činnost při nízkých otáčkách. Uprostřed – činnost při středních otáčkách. Vpravo – činnost při vysokých otáčkách.

12.  Zjednodušený řez regulačním mechanismem soustavy VVC fy Rover.

13.  Pohled na mechanismus soustavy Valvetronic fy BMW.

14.  Elektromagnet ovládání ventilů – soustava EVA společnosti Aura System.

15.  Provedení rozvodu s kulovými rotačními ventily fy Coates International.

Zpět

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: