Snížení spotřeby

end-logo
Sdílejte:

 

Texty k obrazům

Snížení spotřeby a emisí CO2

 


1. Plnění válce zážehového motoru.

 1. vzduch s výpary regenerovaného paliva
 2. ventil regenerace s proměnným průtočným průřezem
 3. přípoj k soustavě odvětrávání palivové nádrže
 4. výfukové plyny
 5. ventil zpětného vedení (recirkulace) s proměnným průtočným průřezem
 6. proud vzdušné hmoty (okolní tlak)
 7. proud vzdušné hmoty (podtlak v sacím potrubí)
 8. náplň čerstvým plynem (tlak ve spalovacím prostoru)
 9. náplň zbytky hoření (tlak ve spalovacím prostoru)
 10. výfukové plyny (zpětný tlak ve výfukovém potrubí)
 11. sací ventil
 12. výfukový ventil

alfa – úhel škrticí klapky2. Pole škrticí klapky zážehového motoru.

3. Oběhové pV diagramy spalovacího motoru. I – nepřeplňovaný motor, II – přeplňovaný motor, Vo – výfuk otevírá, pb – barometrický tlak, Vz – zdvihový objem, Vk – kompresní objem.

4. Porovnání parametrů dvou motorů se stejným počtem válců a se stejným zdvihovým objemem. 1 – motor s přirozeným sáním; 2 – motor s turbodmychadlem.

5. Rezonanční přeplňování využitím délky sacího potrubí, horní obrázek – uspořádání, dolní obrázek – energetická bilance – sací práce A pístu = práci plnění B. SZ – sání uzavírá; Vz – zdvihový objem; Vk – kompresní objem.

6. Rezonanční přeplňování bez přepínání. a – uspořádání; b – průběh plnění; 1 – rezonanční trubice; 2 – rezonanční zásobník; 3 – válce motoru; 4 – průběh plnění s rezonanční soustavou; 5 – průběh plnění s běžným sacím potrubím.

7. Provedení dvoustupňového přepínatelného sacího potrubí s rozdílnými průměry – systém pro vozy Mercedes 280 E a 320 E.

.

8. Provedení třístupňové sací soustavy na motorech vozů Citroen Xantia. 1 – škrticí klapky motoru; 2 – rezonanční prostor nízkých otáček; 3 – klapka mezilehlé oblasti; 4 – klapky pro přechod mezi nízkými a vysokými otáčkami.

.

9. Proměnná soustava sacího potrubí pro motory KV 6 vozů Rover. Vlevo škrticí klapka výkonu motoru (černá).

.

10. Princip sacího potrubí s plynulou změnou délky – systém pro vozy Mercedes.

 1. nepohyblivé válcové těleso
 2. otočný buben (rozdělovač vzduchu)
 3. vzduchový vstupní otvor bubnu
 4. vzduchový vstupní objem sacího kanálu
 5. těsnění
 6. sací kanály
 7. sací ventil
 8. proud nasávaného vzduchu

11. Princip omezování plnicího tlaku u přeplňování s turbodmychadlem.

 1. válec motoru
 2. turbodmychadlo
 3. regulační ventil plnicího tlaku

12. Elektronicky řízené přeplňování. p2 - plnicí tlak; pD - tlak v membránové komoře; 1 – proporcionální ventil; TVM – řídící signál taktovacího ventilu; VT - proud výfukových plynů turbínou; VWG - proud výfukových plynů obtokovým ventilem.13. Porovnání průběhů plnicího tlaku v závislosti na otáčkách při obtokování a proměnné geometrii turbíny. Je uveden i průběh bez regulace, kdy nemá být v celém rozsahu otáček překročen maximálně přípustný plnicí tlak.

14. Příklad turbodmychadla s proměnnou geometrií turbíny. a, Provedení turbodmychadla: 1 – odstředivé dmychadlo; 2 – turbína; 3 – přestavitelné lopatky; 4 – pneumatický stavěcí člen. b, Provoz při nízkých otáčkách. c, Provoz při vysokých otáčkách: 1 – turbína; 2 – přestavitelné lopatky; 3 – pneumatický stavěcí člen; 4 – otočný prstenec; c – vektor rychlosti plynů na vstupu; u – vektor obvodové rychlosti turbíny; w – vektor rychlosti plynů uvnitř prstence s lopatkami.

15. Průběh krouticího momentu motoru a plnícího tlaku v závislosti na otáčkách pro sekvenční dvouturba, pro konvenční turbodmychadlo a pro přirozené plnění (jen krouticí moment)

16. Schéma funkce sekvenční soustavy turbodmychadel Mazda. Pri TD – turbodmychadlo 1. stupně. Sek TD – turbodmychadlo 2. stupně.

17. Schéma funkce sekvenční soustavy v přechodné oblasti.

18. Schéma funkce sekvenční soustavy turbodmychadel Porsche: levý obrázek – rozběh turbodmychadel 1. stupně; střední obrázek – činnost při práci jediného turbodmychadla; pravý obrázek – činnost při práci obou turbodmychadel.

 1. Turbodmychadlo;
 2. obtokový ventil;
 3. připojovací ventil dmychadla;
 4. připojovací ventil turbíny;
 5. tlumič/taktovací ventil;
 6. příčné potrubí výfukových plynů;
 7. cirkulační ventil;
 8. odvětrávací ventil.

Šedomodrá barva – vzduchový okruh; světle fialová barva – okruh výfukových plynů.


Zpět


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: