Vícefunkční a víceparametrická regulace 2

end-logo
Sdílejte:

Diagnostika zapalovacích soustav 6

Vícefunkční a víceparametrická regulace předstihu

RNDr. Bohumil Ferenc, březen 2001

Texty k obrázkům

 1.
Podtlakový regulátor předstihu s komorami dřívějšího a
pozdějšího zážehu.

a) poloha dřívějšího zážehu s dorazem

b) poloha pozdějšího zážehu s dorazem

1 – těleso rozdělovače; 2 – nosná deska přerušovače (statoru
snímače); 3 – membrány podtlakových komor; 4 – komora pozdějšího
zážehu; 5 – komora dřívějšího zážehu; 6 – kryt podtlakových
komor; 7 – škrtící klapka karburátoru; 8 – sací potrubí.


2.
a) Soustava podtlakové regulace s teplotně ovládaným ventilem,
snižující předstih u studeného motoru.

b) Zařízení „termoreaktor“ pro dodatečné spalování neshořených
uhlovodíků.


3.
Soustava snižování předstihu u přehřátého motoru.


4.
Princip činnosti ventilu zpoždění účinku podtlaku, obr. vlevo
- při podtlaku z levé strany ventilu, obr. vpravo – při podtlaku
na pravé straně ventilu. A – průchozí otvory; B – zpětný ventil;
C – škrtící tryska.


5.
Připojení zpožďovacího ventilu mezi karburátor a podtlakovou
komoru regulátoru předstihu.


6.
Schema vakuového termoventilu. Obr. a – poloha přepínacího
sloupku u studeného motoru; obr. b – poloha přepínacího sloupku u
zahřátého motoru; A – umělohmotné pouzdro; B – přepínací kolík.


7.
Ovládání podtlakové regulace s přihlédnutím k teplotě motoru.
A – vakuový termoventil; B – ventil „podržení“ podtlaku; C -
ventil „zpoždění“ podtlaku.


8.
Rozšíření teplotěn závislého ovládání podtlakové regulace o
ochranu proti přehřátí motoru. Obr. a – funkce při studeném
motoru; obr. b – funkce při normální provozní teplotě; obr. c -
funkce pri přehřátí motoru; A – vakuový termoventil; B – ventil
podržení podtlaku; C – ventil zpoždění účinku podtlaku.


9.
Použití jediného termoventilu k ochraně motoru před přehřátím
při volnoběžném chodu (vozy Ford). A – podtlak z karburátoru (od
škrtící klapky); B – komora podtlakového regulátoru předstihu; C
- podtlak ze sacího potrubí.


10.
Uspořádání soustavy termoventilů pro řízení předstihu podle
teploty motoru u rozdělovače s jednou komorou podtlakového
regulátoru (vozy Ford). Horní obrázek – funkce při studeném
motoru; dolní obrázek – funkce pri normální teplotě motoru.


11.
Uspořádání soustavy v případě motorů s recirkulací výfukových
plynů (EGR) – používáno u vozů Ford.


12.
Postup ověřování funkce ventilů zpožďování účinků podtlaku.


13.
Postup ověřování funkce soustavy s termoventily a
jednokomorovým podtlakovým regulátorem předstihu.


14.
Ovládání podtlakové regulace předstihu s přihlédnutím k
zatížení motoru. Obr. a) funkce při více otevřené škrtící klapce;
obr. b) funkce při málo otevřené škrtící klapce; A – vývod
podtlaku od škrtící klapky (z karburátoru), B – ventil zpoždění
účinku podtlaku; C – spínací ventil ovládaný podtlakem.


15.
Zjednodušený řez ventilem ovládaným podtlakem.

a) Podtlak ovládání nepřeková sílu pružiny.

b) Velikost podtlaku ovládání postačí překonat sílu pružiny.


16.
Uspořádání soustavy s termoventilem a modulátorem podtlaku,
reagujícím na zatížení motoru.


17.
Vnější vzhled ventilu – modulátoru podtlaku.


18.
Separátor paliva, vlevo – vnější vzhled; vpravo – řez
separátorem; A – vstup od karburátoru; B – filtrační sítko; C -
papírový filtr; D – pěnová vložka filtru; E – výstup separátoru
ke komoře rozdělovače.


19.
Vnější vzhled elektromagnetického (podtlakového) ventilu.


20.
Postup kontroly funkce elektromagnetického ventilu.

a) Ventil uzavřen – elektromagnet pod proudem.

b) Ventil otevřen – proud elektromagnetem neprotéká.


21.
Díly soustav ovládaných podtlakem, používaných na
modelech Escort a Orion fy Ford.

 

 1. separátor paliva
 2. ventil zpoždění účinku podtlaku
 3. dvoukanálový vakuový termoventil
 4. komory podtlakového regulátoru předstihu
 5. ventil „udržování“ podtlaku
 6. elektromagnetický podtlakový ventil
 7. elektronické relé otáček motoru
 8. mikrospínač podtlaku
 9. spínač teploty podtlaku
 10. třícestný vakuový termoventil
 11. ventil karburátoru pro nastavení otáček volnoběhu
 12. podtlakový zásobník
 13. dvoustavový ventil recirkulace výfukových plynů
 14. zpožďovací ventil karburátoru
 15. zpětný ventil

Zkratky barevného označení dílů: SW – černá; BR – hnědá; BL -
modrá; RT – červená; WS – bílá; GR – zelená.


Zpět


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: