Ferenc-Motor

end-logo
Sdílejte:

 

 

Odborné články věnované autoelektronice, zaměřené na
zážehové motory osobních aut z přelomu tisíciletí.

Níže najdete odkazy na články a krátké popisy.

 

Automobilové motory, podzim 1997

Zjišťování příčin závad, Test elektronických systémů,
Primární obvod, Přerušovač a snímače, Kondenzátorové
zapalování, Nastavení základního předstihu, Kontrola
zapalování osciloskopem, Přístroje pro diagnostiku,
Diagnostika přípravy směsi, Motory se vstřikováním paliva,
Diagnostika soustavy přívodu paliva, Diagnostika
vstřikovacích trysek, Měření složení směsi, Test
elektronických systémů, Vnitřní diagnostika, Postup při OBD II,
Poznámky k vnitřní diagnostice, Kontrola systémů bez vnitřní
diagnostiky, Přiřazení čísel k jednotlivým dílům, Závady
vstřikování paliva, Přiřazení čísel k jednotlivým dílům,
Připojení diagnostických přístrojů, Přístroje pro diagnostiku
elektroniky.

Elektronika a zážehové motory, 1998

Systémy vstřikování paliva, Složení a
tvorba směsi, Okruhy přívodu paliva, Obvody měření
nasávaného vzduchu, Spojité vstřikování, Časované
vstřikování, Centrální, Vícebodové, Přímé měření vzduchu,
Korekce podle atmosférického tlaku, Vliv motoru na
dávkování paliva, Snímače otáček a polohy klikové nebo
vačkové hřídele, Jeden snímač v rozdělovači vn spojeném s
vačkovou hřídelí, Jeden snímač u setrvačníku klikové
hřídele, Dva snímače u klikové hřídele, Snímače na
klikové i vačkové hřídeli, Dva snímače na vačkové
hřídeli, Snímače teploty, Napětí vozidlové sítě, Měření
složení směsi, Soupravy zapalování, Podmínky zážehu a
spálení směsi, Tranzistorové zapalování, Tyristorové
zapalování, Předstih a jeho vliv na spalování, Mechanická
regulace předstihu, Elektronické tvarování
charakteristik, Korekce při detonačním hoření, Tvorba a
rozvod vysokého napětí, Zapalovací cívky a jejich
konstrukce, Mechanické rozdělení vn k válcům,
Bezrozdělovačové rozdělování vn, Jiná zlepšení, Regulace
volnoběhu, šoupátko přídavného vzduchu, Elektromagnetický
ventil regulace volnoběhu, Otočný ovládač volnoběhu,
Regulátor volnoběhu s krokovým motorem, Zrychlování volnoběhu
elmag. ventilem, Katalyzátory, Typy katalyzátorů, Další
zlepšení, Přifukování vzduchu, Recirkulace, Časování ventilů,
Změna polohy vačkové hřídele vůči klikové, Změna profilu
vačky, Spojitá změna, Výměna náplně, Proměnný kompresní
poměr, Chudé směsi, Třísložkový katalyzátor, Motory spalující
chudou směs, Palivová ekonomie, Automatické řazení, Snímač
zatížení motoru, Snímač maximálního otevření škrtící klapky,
Snímač otáček motoru, Snímač rychlosti vozidla, Páka volby
režimů, Blokování válců, Vedlejší emise, Výpary z
palivové nádrže, Pozitivní odvětrávání klikové skříně.

Elektronika a zážehové motory II.vyd., 1999

Úvod, Emisní předpisy, Emise na STK,
Opatření na motorech, Úprava výfukových plynů, Využití
elektroniky, Systémy vstřikování paliva, Složení a tvorba
směsi, Centrální vstřikování, Vícebodové vstřikování,
Okruhy přívodu paliva, Obvody měření nasávaného vzduchu,
Spojité vstřikování, Časované vstřikování, Poloha škrtící
klapky, Tlak v sacím potrubí, Přímé měření vzduchu,
Průtokoměr s náporovou klapkou, Karmanův vířivý
průtokoměr, Měřič s vyhřívaným drátem, Měřič s vyhřívaným
filmem, Korekce podle atmosférického tlaku, Vliv motoru
na dávkování paliva, Snímače otáček a polohy klikové nebo
vačkové hřídele, Jeden snímač v rozdělovači vn spojeném s
vačkovou hřídelí, Indukční snímače, Jeden snímač u setrvačníku
klikové hřídele, Dva snímače u klikové hřídele, Snímače na
klikové i vačkové hřídeli, Dva snímače na vačkové hřídeli,
Snímače teploty, Napětí vozidlové sítě, Měření složení směsi,
Soupravy zapalování, Podmínky zážehu a spálení směsi,
Tranzistorové zapalování, Tyristorové zapalování, Předstih a
jeho vliv na spalování, Mechanická regulace předstihu,
Elektronické tvarování charakteristik, Korekce při detonačním
hoření, Tvorba a rozvod vysokého napětí, Zapalovací cívky a
jejich konstrukce, Mechanické rozdělení vn k válcům,
Bezrozdělovačové rozdělování vn, Jiná zlepšení, Regulace
volnoběhu, šoupátko přídavného vzduchu, Elektromagnetický
ventil regulace volnoběhu, Otočný ovládač volnoběhu,
Regulátor volnoběhu s krokovým motorem, Zrychlování volnoběhu
elmag. ventilem, Katalyzátory, Typy katalyzátorů, Další
zlepšení, Přifukování vzduchu, Časování ventilů, Změna polohy
vačkové hřídele vůči klikové, Změna profilu vačky, Spojitá
změna, Výměna náplně, Dynamické přeplňování, Přeplňování
turbodmychadlem, Mechanicky poháněné dmychadlo, Proměnný
kompresní poměr, Chudé směsi, Třísložkový katalyzátor,
Motory spalující chudou směs, Palivová ekonomie, Automatické
řazení, Snímač zatížení motoru, Snímač maximálního otevření
škrtící klapky, Snímač otáček motoru, Snímač rychlosti vozidla,
Páka volby režimů, Blokování válců, Vedlejší emise, Výpary z
palivové nádrže, Pozitivní odvětrávání klikové skříně,
Zjiš»ování příčin závad, Primární obvod, Přerušovač a snímače,
Kondenzátorové zapalování, Nastavení základního předstihu,
Kontrola zapalování osciloskopem, Diagnostika zapalování,
Přístroje pro diagnostiku, Diagnostika přípravy směsi,
Motory se vstřikováním paliva, Diagnostika soustavy přívodu
paliva, Diagnostika vstřikovacích trysek, Měření složení směsi,
Test elektronických systémů, Vnitřní diagnostika, Postup při
OBD II, Poznámky k vnitřní diagnostice, Kontrola systémů bez
vnitřní diagnostiky, Přiřazení čísel k jednotlivým dílům,
Závady vstřikování paliva, Přiřazení čísel k jednotlivým
dílům, Připojení diagnostických přístrojů, Přístroje pro
diagnostiku elektroniky.

Automobil, 1999

Procesy ve spalovacích motorech, Přímočarý vratný pohyb pístu,
Čtyřtaktní proces, Dvoutaktní proces, Krouživý pohyb pístu,
Oběhové diagramy, Realizace pracovního oběhu, Způsoby tvorby
směsi, Čtyřtaktní zážehové motory, Vznětové motory, Kombinace
způsobů regulace výkonu, Zapálení směsi, Induktivní
zapalování, Kapacitní zapalování, Zapalovací svíčky, VN
části, Mechanický rozdělovač, Izolační víčko, Statické
rozdělení vn, Kondenzátorové zapalování, Vznícení směsi,
®havící svíčky, Předehřívání plnícího vzduchu, Elektrické
předehřívání, Předehřívání palivem, Řízení délky vyhřívání.

Směs a její spalování,
leden 2000

Vliv zapalování, Tranzistorové zapalování,
Kapacity součástí zapalování, Tyristorové zapalování,
Předstih a jeho vliv na spalování, Mechanická regulace
předstihu.

Elektronické tvarování charakteristik, leden 2000

Snímače otáček a
polohy klikové hřídele, Zatížení motoru, Korekce při
detonačním hoření.

Trionic fy
SAAB
, duben 2000

Hlavní součásti, Vstřikování, Plnící
tlak, Další funkce.

Diagnostika
elektronického příslušenství
, květen 2000

Úvodem
trochu teorie, Rozdíly ve způsobech diagnostiky, Přístroje a
systémy pro diagnostiku, Vnitřní diagnostika, Diagnostika
typu OBD II a EOBD.

Tvorba a
rozvod vysokého napětí
, červen 2000

Zapalovací cívky a
jejich konstrukce, Mechanické rozdělení vn k válcům, Nedostatky
mechanického rozdělování vn, Bezrozdělovačové rozdělování.

Elektronika a zážehové motory,
červenec 2000

Systémy vstřikování paliva, Složení a tvorba
směsi, Okruhy přívodu paliva, Obvody měření nasávaného vzduchu,
Spojité vstřikování, Časované vstřikování, Centrální, Vícebodové,
Přímé měření vzduchu, Korekce podle atmosférického tlaku, Vliv
motoru na dávkování paliva, Snímače otáček a polohy klikové nebo
vačkové hřídele, Jeden snímač v rozdělovači vn spojeném s
vačkovou hřídelí, Jeden snímač u setrvačníku klikové hřídele, Dva
snímače u klikové hřídele, Snímače na klikové i vačkové hřídeli,
Dva snímače na vačkové hřídeli, Snímače teploty, Napětí vozidlové
sítě, Měření složení směsi, Soupravy zapalování, Podmínky zážehu
a spálení směsi, Tranzistorové zapalování, Tyristorové
zapalování, Předstih a jeho vliv na spalování, Mechanická
regulace předstihu, Elektronické tvarování charakteristik,
Korekce při detonačním hoření, Tvorba a rozvod vysokého napětí,
Zapalovací cívky a jejich konstrukce, Mechanické rozdělení vn k
válcům, Bezrozdělovačové rozdělování vn, Jiná zlepšení, Regulace
volnoběhu, šoupátko přídavného vzduchu, Elektromagnetický ventil
regulace volnoběhu, Otočný ovládač volnoběhu, Regulátor volnoběhu
s krokovým motorem, Zrychlování volnoběhu elmag. ventilem,
Katalyzátory, Typy katalyzátorů, Další zlepšení, Přifukování
vzduchu, Recirkulace, Časování ventilů, Změna polohy vačkové
hřídele vůči klikové, Změna profilu vačky, Spojitá změna, Výměna
náplně, Proměnný kompresní poměr, Chudé směsi, Třísložkový
katalyzátor, Motory spalující chudou směs, Palivová ekonomie,
Automatické řazení, Snímač zatížení motoru, Snímač maximálního
otevření škrtící klapky, Snímač otáček motoru, Snímač rychlosti
vozidla, Páka volby režimů, Blokování válců, Vedlejší emise,
Výpary z palivové nádrže, Pozitivní odvětrávání klikové skříně.

Praxe diagnostiky
zapalovacích souprav
, srpen 2000

Zapalovací soustavy a
jejich zvláštnosti při diagnoze, Zkouška baterie, Základní
sestava měřících přístrojů, Diagnostika bateriového cívkového
zapalování, Zkouška kondenzátoru zapalování.

Palivový okruh, září 2000

Soustavy s centrálním vstřikováním, Vícebodové vstřikování,
Spojité vstřikování, Časované vstřikování, Přímé vstřikováním
paliva do válců, Obvody měření nasávaného vzduchu, Spojité
vstřikování paliva, Časované vstřikování paliva, Poloha škrtící
klapky, Tlak v sacím potrubí, Průtokoměr s náporovou klapkou,
Karmanův vírový průtokoměr, Měřič hmotnosti vzduchu se žhaveným
drátem, Měřič hmotnosti vzduchu s vyhřívaným filmem.

Měření vn obvodu, září
2000

Kontrola a seřízení předstihu.

Využití vnitřní diagnostiky, září 2000

1. stupeň s pomalým přenosem, 1. stupeň s
rychlým přenosem, Vnitřní diagnostika 2. stupně, Vymazání závad z
paměti, Vnitřní diagnostika jiných soustav.

Elektronické soustavy užitkových
vozidel
, říjen 2000

Na úvod, Současný stav techniky, Soustavy řízení chodu
motoru, Motory s nepřímým vstřikováním, Řadové vstřikovací
čerpadlo, Vstřikovací čerpadla s rozdělovačem paliva, Vstřikovací
trysky, žhavící svíčky, Přímé vstřikování, Způsoby tvarování
průběhu vstřiku.

Vstřikovací čerpadla pro přímé
vstřikování
, prosinec 2000

Otáčkově závislé soustavy, Vstřikovací čerpadla s
rozdělovačem, Radiální vstřikovací čerpadla s rozdělovačem,
Soustava „čerpadlo – tryska“, Soustava „čerpadlo -
potrubí – tryska“, Soustavy s konstantním maximálním
tlakem, Soustavy s modulací otáčkově závislého tlaku
paliva, Opatření na snížení úrovně emisí, Recirkulace výfukových
plynů, Předehřívání nasávaného vzduchu.

Opravy elektronických soustav,
leden 2001

Tranzistorové zapalování, Tyristorové zapalování.

Vliv motoru na dávkování
paliva
, únor 2001

Snímače otáček a polohy klikové a/nebo vačkové hřídele, U
spojitého vstřikování, Simultánní vícebodové vstřikování a
vstřikování centrální,Vícebodové skupinové vstřikování,
Vícebodové sekvenční vstřikování, Jeden snímač u klikové hřídele
a jeden u vačkové, Jeden snímač u klikové hřídele, Jediný snímač
otáček a polohy klikové hřídele, Dva snímače na vačkové hřídeli,
Stav startu, Snímače provozní teploty motoru, Snímač teploty
nasávaného vzduchu, Snímač barometrického tlaku, Napětí v
napájecí síti, Měření složení směsi, širokopásmové snímače
složení směsi, širokopásmová lambda sonda, Elektronické řídící
jednotky, Spojité vstřikování, Plně elektronické řízení dávky
paliva.

Spotřeba a emise CO2
určují směry vývoje zážehových motorů
, březen 2001

Regulace výkonu motorů, Oběhové diagramy, Spotřeba a emise,
Způsoby potlačení emisí, Úprava výfukových plynů, Recirkulace
výfukových plynů, Opatření ke snížení emisí.

Základy diagnostiky
zapalovacích soustav
, duben 2001

Soustavy bez mechanických přerušovačů, Tranzistorová
zapalování s bezkontaktním přerušovačem v rozdělovači s
mechanicko-pneumatickou regulací předstihu, Zjiš»ování
vadného dílu, Ověření snímače, U induktivních snímačů s
magnetickým obvodem, U snímačů s Hallovým nebo
optoelektronickým prvkem, Ověření elektronického modulu,
Tyristorové zapalování s induktivním snímačem otáček v
rozdělovači s mechanicko-pneumatickou regulací předstihu.

Spotřeba a emise
CO2 určují směry vývoje zážehových motorů II
,
květen 2001

Kvantitativní regulace výkonu motoru, Vypínání počtu
činných válců, Řízení ventilového rozvodu, Časování ventilů,
Řízení zdvihu ventilů, Řízení průběhu otevírání a uzavírání
ventilů, Některé ze současných a připravovaných aplikací,
Novější soustava VVT-i fy Toyota.

Snížení spotřeby a emisí
CO2 – přeplňované motory
,
červenec 2001

škrtící klapka, Výměna náplně, Přeplňování, Funkce
přeplňování, Dynamické přeplňování, Přeplňování turbodmychadlem,
Mechanické přeplňování, Přeplňování tlakovými vlnami.

Diagnostika zapalovacích
soustav 6, vícefunkční a víceparametrická regulace předstihu
,
březen 2001

Mechanické způsoby regulace, Působení podtlakové regulace
v přechodových stavech motoru, U motorů se vstřikováním benzínu,
V karburátorech, Ověřování funkce dvoukomorové podtlakové
regulace, Ověřování podtlakové regulace využívající dalších
parametrů motoru, Kontrola, Ventily zpoždění účinku podtlaku
a přepínací vakuové termoventily, Postup kontroly funkce,
Termoventily, Ventily a spínače ovládané podtlakem,
Ostatní typy ventilů používané v obvodech podtlakové
regulace předstihu, Separátor paliva, Magneticky ovládaný
podtlakový ventil.

Autoelektronika, 2004

Koncept knihy věnované některým problémům a konstrukčním řešením řídicí
elektroniky v osobních automobilech. Pojednává hlavně o ovládání a řízení chodu
čtyřdobého zážehového motoru.


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ferenc-Motor 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Sdílejte: