Animace – Parní motor lokomotivy

end-logo
Sdílejte:

Parní motor lokomotivy

Motor parní lokomotivy. Podobné typy motorů
poháněly lokomotivy v letech1800 až 1950. Měnily se rozměry motorů a
jejich provedení, ale princip zůstával stejný.
Součástí parního motoru je boiler, nádoba, kde dochází o ohřevu vody
a vývinu tlaku páry. Tpoí se dřevem, nebo uhlím třeba.I
Pára pod tlakem je vpuštěna do válce otvorem, který vzniká při posunu
ventilu – modře. Tlak páry ve válci potom způsobí pohyb pístu směrem
dozadu a otočí kolem motoruo půl otáčky.
Na konci pohybu pístu zpět dojde k posunu ventilu, který tím otevře
výfukový otvor a vypustí tlak. To je ten charakteristický zvuk parního
stroje.
V tu chvíli už ventil opět uvolní sání a dochází k opětovnému napouštění
válce, z druhé strany. Tlak páry posune píst dopředu a otočí kolem
motoru opět o půl otáčky
Na konci pohybu vpřed ventil znovu otevírá výfukový otvor a dochází k
úniku tlaku
Parní motor má v extrémních fázích mrtvé body
- během úvratí – je to řešeno uspořádáním válců fázově posunutých, což
umožňuje start v jakékoli poloze

Copyright
2000, Matt Keveney. All rights reserved.

 

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Animace – Parní motor lokomotivy 3.50/5 (70.00%) 2 votes

Sdílejte: