Animace – Čtyřtaktní OTTŮV motor

end-logo
Sdílejte:


Čtyřtaktní OTTŮV motor

Čtyřtaktní motor poprvé demonstroval Nikolaus Otto v roce
1876. Dnes je to nejvíce používaný typ motoru v osobních i nákladních
automobilech.
Čtyřtaktní se nazývá proto, že jeho činnost probíhá ve čtyřech fázích
- sání – komprese – expanze po zážehu – a výfuková fáze. Každá fáze ve
válci je provázena jedním plným pohybem pístu, takže k dokončení cyklu
potřebuje dvě plné otáčky klikového hřídele.
Sání.
Během sací fáze se píst pohybuje dolů a nasává směs vzduchu a paliva. Na
obrázku je ilustrován příklad motoru, kde je otevření sacího ventilu
vyvoláno podtlakem vzniklým při pohybu pístu. Takové typy motorů dříve
existovaly, dnes se již používá k ovládání sacího ventilu vačka.
Komprese.
Jakmile se píst začne pohybovat směrem nahoru, zavře se sací ventil (
buď vačkou, nebo dříve tlakem) a směs ve válci se začne stlačovat.
Expanzní fáze.
V nejvyšším bodě pohybu pístu dojde k zapálení směsi ( zapalovací
svíčkou u benzínových motorů, nebo vznícením stlačené směsi u
dieselových motorů) a dojde k prudkému nárůstu tlaku ve válci. Píst je
zatlačen dolů…
Ve spodním bodě pohybu pístu při expanzi se otevírá výfukový ventil,
setrvačnost klikového hřídele tlačí píst nahoru a přes otevřený výfuk se
válec vyprazdňuje.
Větší čtyřtaktní motory jsou samozřejmě sestaveny z více válců (
4,6,8 atd..) Mají různé uspořádání ovládání ventilů. Různé typy
zapalování, rozdělování paliva… jsou přeplňované turbodmychadlem
atd…. Princip činnosti motoru, ale zůstává stále stejný.

Copyright
2000, Matt Keveney. All rights reserved.

 

 

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Animace – Čtyřtaktní OTTŮV motor 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Sdílejte: