Nežádoucí zvuky hnacích řemenů

end-logo
řemenový pohon příslušenství motoru

Sdílejte:

Nepříjemné zvuky vycházející od řemenů pohánějících příslušenství motoru automobilu nevěstí nic dobrého a je lepší je rychle řešit.

Pískající řemen

Zatímco lidé většinou přisuzují pískání samotnému řemenu a snaží se situaci napravit jeho výměnou, řemen je málokdy skutečnou příčinou pískání. Vlastní problém výměna řemene za nový většinou nevyřeší.

Vrzání

Vrzající řemen vydává krátké opakující se ostré zvuky, které jsou většinou více slyšet při nízkých otáčkách motoru. Při zvýšení otáček motoru se vrzání buď spojí do jediného zvuku, nebo také úplně přestane.

Většina vrzajících zvuků vzniká při náběhu drážek řemene do žeber řemenice tam, někde, kde je řemen napnutý na krátkém úseku a nejčastěji, pokud je přiveden kladkou, která jej prohýbá za jeho zadní stranu (viz obr).

Vrzání může být způsobeno špatnou souosostí řemenu a řemenice, velmi opotřebovaným řemenem, nebo řemenem kontaminovaným chladící kapalinou, olejem atd.. Pokud je řemen v pořádku, čistý a není popraskaný a nějak extrémně opotřebený, zkontrolujte kladku / řemenici. Řemenice může mít hodně opotřebovaná, nebo jiným způsobem poškozená žebra (například některé naražené a zdeformované). Kladka může mít vychozený napínací mechanismus. Kloub napínacích kladek je často hliníkový. Jakmile se opotřebí, vykloní se a kladka i s řemenicí se dostane mimo rovinu, ve které má běžet řemen. Řemen potom neběží volně. Kladka může mít také opotřebované ložisko a řemenice se vykloní na ložisku. Zkontrolujte vůle ložisek.

 

vrzání řemene za vratnou kladkou

vrzání řemene za vratnou kladkou

 

Pískání

Pískající řemen vydává nepříjemné vysoké tóny trvající několik sekund. Tento typ zvuku, pískání, obvykle rovnoměrně zesiluje se zvyšujícími se otáčkami motoru a je způsobeno prokluzováním řemenu na řemenicích příslušenství, nebo napínacích a vodících kladkách.

Pokud si nejste jistí, jestli řemen prokluzuje, nebo vrže je možné provést jednoduchý test s vodou. Drážky řemenu se při běžícím motoru jemně navlhčí vodním sprejem. Pokud zvuk zesílí, řemen píská protože prokluzuje. Pokud zvuk ustane, řemen vrzal o nějakou řemenici, což se navlhčením na chvíli vytratilo.

Opotřebovaný řemen

Opotřebovaný, starý, nebo nějak znečistěný řemen může být příčinou prokluzování a jeho výměnou se problém vyřeší.

Napětí řemenu

Řemen musí být správně napnutý. Napětí se dá měřit měrkou, která ukazuje jeho průhyb při působení určité síly. O správné napětí řemenu se stará napínací kladka. Pružina kladky už může být unavená a je zapotřebí vyměnit celou napínací kladku.

Řemenice

Zkontrolujte stav řemenic. Velká míra opotřebení některé řemenice způsobuje prokluzování řemenu na opotřebených žebrech.

Ložiska kladek

Zkontrolujte ložiska kladek. Přidírající se ložisko brzdí unášení kladky, řemen má na takové kladce velké tření a prokluzuje.

Tlumiče vibrací

Některé rozvody obsahují tlumič vibrací. Pokud je tlumič špatný, řemen vibruje, rozvibruje i napínací kladku a ta pak nenapíná řemen rovnoměrně.

Přidřené agregáty

Alternátor, kompresor klimatizace, servo čerpadlo, všechny tyto díly mají ložiska, která se mohou přidírat.

 

Poškození agregátů při prokluzujícím řemenu

Pokud je řemen opotřebený nemusí dostatečně unášet řemenice agregátů. Při prokluzování řemenu například na řemenici alternátoru dochází k velkému vývinu tepla, které se přenáší na rotor alternátoru. Pokud se agregáty tímto způsobem přehřívají dochází u nich ke zvýšenému opotřebení ložisek, což může vést k zadření a zničení agregátu.

Tlumič vibrací Mercedes Benz

Tlumič vibrací Mercedes Benz

Tlumič vibrací VAG

Tlumič vibrací VAG

Automatická napínací kladka s vnější pružinou

Automatická napínací kladka s vnější pružinou

Automatická napínací kladka s vnitřní pružinou

Automatická napínací kladka s vnitřní pružinou

Napínací kladky

Napínací kladky


banner pro vstup do katalogu MJauto
Nežádoucí zvuky hnacích řemenů 4.38/5 (87.50%) 8 votes

Sdílejte: