Rotační motor REDA. Přichází náhrada za problémový Wankel?

end-logo
Wankel motor

Sdílejte:

Všichni automobiloví nadšenci jistě dobře znají Wankelův rotační motor, za kterým stojí německý konstruktér Felix Wankel. Jde o spalovací motor unikátní konstrukce, která se vymyká jakémukoliv jinému motoru, který se kdy používal v automobilech. Rotor má trojúhelníkový tvar a v novodobé historii jej významně proslavila krásná Mazda RX-8. Sporťák, podobně netradiční jako Wankelův motor, šel díky rotačnímu principu krásně do otáček a měl nezaměnitelný zvuk.

Zjednodušení, které přineslo komplikace

Při vývoji Wankelova rotačního motoru byla snaha eliminovat nutnost klikového mechanismu převádějícího pohyby pístů na rotační pohyb, jako je tomu u běžných motorů klasické konstrukce. A skutečně, motor je tvořen rotačním pístem (rotorem), který sám o sobě vykonává rotační pohyb. Nepotřebuje:

  • hlavu válců
  • ventily
  • není nutné pohánět rozvody

Celková koncepce motoru je tak oproti klasickým pístovým motorům značně jednodušší. Bohužel, přes svou jednoduchost, Wankelův motor trpěl řadou dětských nemocí, které byly zapříčiněny právě jeho neobvyklou konstrukcí.

Jednotlivé vrcholy trojúhelníkového rotoru měly problémy s životností těsnění, která byla velmi malá. Přitom je velice důležité pro oddělení pracovních cyklů motoru, kterými jsou sání, komprese, expanze plynů a výfuk. Proto se nikdy Wankelův motor nedostal do masové produkce automobilů. Zmíněný unikátní model Mazdy se tak stal jediným, který se o něco podobného pokusil.

Rotační motor REDA

Rotační motor REDA

Nová naděje pro rotační motor?

Okolo roku 2000 však přišel Peter Szorenyi, který dal vývoji rotačního motoru nový impuls. Rotační píst byl v jeho konceptu ve tvaru kosočtverce, přidával tedy oproti Wankelu jeden vrchol navíc. Vznikl tak Szorenyiho rotační motor, jehož následný vývoj zastřešuje australská REDA (Rotary Engine Development Agency). Toto sdružení si klade za cíl dotáhnout projekt do fáze, která umožní sériovou výrobu.

Rotační motor REDA je v mnoha ohledech podobný Wankelu. Také využívá válcového statoru, ve kterém je umístěn rotační píst. Zmiňovali jsme tvar se čtyřmi vrcholy, což platilo pro koncept z roku 2008, kdežto od roku 2017 jsou už klasicky tři jako u Wankelu. Těsnění (apex seal), které způsobovalo problémy u Wankelu, nalezneme také tady. Počet použitých těsnění je však zdvojnásoben. V této chvíli to skoro vypadá, že se jedná vlastně doslova o lehce vylepšený Wankel. Rotační motor REDA má ale od Wankelu jednu významnou odlišnost.

Vyšší výkon díky absenci excentru

Zatímco u Wankelu je rotační píst na excentrické hnací hřídeli, která se tak otáčí trojnásobnou rychlostí než rotor, REDA žádný excentr nemá. Díky tomu jsou otáčky rotoru shodné s otáčkami výstupní klikové hřídele. Tato koncepce s sebou přináší příslib vyššího výkonu. U Wankelu totiž musely být otáčky výrazně omezeny, aby se nadměrně neopotřebovalo problémové těsnění kvůli vysokým otáčkám hnací hřídele. To u konceptu REDA odpadá.

Příslib pro vodíkový pohon budoucnosti

Pojďme si tedy shrnout, v čem jsou vlastně nejpodstatnější výhody, které by dnes rotační motor REDA mohl nabídnout. Je mezi nimi:

  • vyšší výkon díky vyšším výstupním otáčkám
  • větší odolnost díky lepšímu těsnění
  • připravenost pro alternativní pohony

Právě schopnost spalovat kromě benzínu také zemní plyn nebo vodík, je u rotačního motoru možná to nejzajímavější. Vzhledem k tomu, že REDA (ale také Wankel) mají přísně oddělené sání a výfukové potrubí, je teplota sacího potrubí mnohem nižší, než je tomu u klasických pístových motorů. To je klíčové pro spalování vodíku, kdy se snižuje riziko zpětného zášlehu.

Závěr

Těžko říct, zda se novinka prosadí. Asi by nejvíce pomohlo, kdyby se toho ujala nějaká automobilka. Na druhou stranu nevíme nic o tom, jak REDA řeší další problémy Wankelu, kde patří vysoká spotřeba oleje, špatný poměr plochy k objemu spalovacích komor (což snižuje účinnost motoru) a také nemožnost použít variabilní časování (což je zase výhoda klasických pístových motorů).

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: