Různé typy motorů

end-logo
motor8

Sdílejte:

POZNEJTE SVŮJ MOTOR

Motor je elektrárna každého auta. Právě tady vzniká veškerá hnací síla. Motory dělíme do dvou hlavních skupin: jedná se o motor s vnitřním a vnějším spalováním. Motory s vnějším spalováním jsou v autech nepoužitelné, protože jsou příliš objemné. Spalování u těchto motorů probíhá mimo komoru motoru, což vede ke ztrátě většiny tepelné energie a tedy nízké účinnosti v porovnání s motorem s vnitřním spalováním.

Typy motorů s vnitřním spalováním

U motorů s vnitřním spalováním můžeme rozlišit tři nejběžnější typy. Jedná se o motor proudový, rotační a pístový. Proudový motor má vyšší výkon než motor rotační a pístový, ale vzhledem k vysokým provozním nákladům jej v autě nelze použít. Většinou se používá v letectví a pro výrobu elektrické energie. Rotační motor je naproti tomu malý, a přitom stále poskytuje vyšší výkon než pístový motor; je ale dražší a nesplňuje standardní nároky na emise požadované platnými předpisy. Proto najdeme v autech výhradně pístové motory.

Jak funguje pístový motor

Pístový motor se skládá především z motorového bloku, hlavy, pístů, spojovacích tyčí a klikové hřídele. Písty se pohybují vratným pohybem uvnitř válců ve svislém směru. Tento vratný pohyb je spojovacími tyčemi a klikovou hřídelí převáděn na točivý pohyb, který dodává točivý moment hnacímu ústrojí. Motor je čtyřtaktní, tj. probíhá v něm sání, komprese a výfuk. Ve fázi sání se otevřou ventily a do komory motoru vnikne čerstvý vzduch. Do proudu vzduchu vnikajícího do komory je vstřikováno palivo. Píst se v tomto okamžiku pohybuje dolů. Na konci sání změní píst směr pohybu a začne se pohybovat vzhůru, ventily se uzavřou a směs vzduchu s palivem je stlačena ve spalovací komoře. Po dosažení horní úvrati je vygenerována jiskra, která vyvolá explozi paliva; tím vznikne vysoký tlak a teplota, která stlačí píst velkou silou dolů. Po dokončení tohoto pohybu se ventily otevřou, píst se pohybuje vzhůru a z válce jsou tak vytlačeny výfukové plyny. Nyní může celý cyklus začít znovu.

Uspořádání motorového bloku

V moderních autech jsou používány motorové bloky ve třech typech uspořádání: řadovém, vidlicovém a plochém. Existuje také tzv. kruhový typ, který se ale v autech nepoužívá. V řadovém motoru jsou písty uspořádané v přímce. Jedná se o nejpoužívanější typ u malých aut i velkých nákladních vozů a strojních zařízení. Vidlicový motor má naproti tomu písty uspořádané do tvaru „V“. Používá se zejména v autech vyžadujících vyšší výkon, tj. v těžkých nákladních vozech nebo sportovních autech. Má vždy dvě výfuková potrubí (po obou stranách bloku).

Ploché motory

Jsou poměrně vzácné – používá je především Subaru. Uspořádání pístů je velmi podobné jako u vidlicových motorů, ale písmeno „V“ je zde mnohem více rozevřené, takže motor má plochý tvar.

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: