lze

end-logo

Diagnostika zapalovacích soustav

    Základy diagnostiky zapalovacích soustav RNDr. Bohumil Ferenc, duben 2001     Soustavy bez mechanických přerušovačů Tranzistorová zapalování s bezkontaktním přerušovačem v rozdělovači s mechanicko-pneumatickou regulací předstihu Zjišťování vad [...]

více..číst

Spotřeba a emise

  Spotřeba a emise CO2 určují směry vývoje zážehových motorů RNDr. Bohumil Ferenc, březen 2001   Regulace výkonu motorů Oběhové diagramy Spotřeba a emise Způsoby potlačení emisí Úprava výfukových plynů Recirkulace výfukových plynů Opatření ke snížení emisí [...]

více..číst

Opravy elektronickych soustav

    RNDr. Bohumil Ferenc, leden 2000     Tranzistorové zapalování Tyristorové zapalování Obrazy    Elektronické zapalovací soustavy jsou svojí rozmanitostí neobsáhlejší skupinou příslušenství. Jejich přehled byl uveden v tabulce v první čá [...]

více..číst

Vnitřní diagnostika

Využití vnitřní diagnostiky RNDr. Bohumil Ferenc, září 2000     1. stupeň s pomalým přenosem 1. stupeň s rychlým přenosem Vnitřní diagnostika 2. stupně Vymazání závad z paměti Vnitřní diagnostika jiných soustav Obrazy    Postup při odstraňo [...]

více..číst

Vn obvod

Měření vn obvodu RNDr. Bohumil Ferenc, září 2000   Kontrola a seřízení předstihu   Pokud testování primárního okruhu prokázalo vyhovující výsledky, může se přikročit k ověření jednotlivých dílů sekundární části, tj. obvodu vysokého napětí. Tyto zkoušky mají řadu om [...]

více..číst

Tvorba a rozvod vysokého napětí

RNDr. Bohumil Ferenc, červen 2000   Zapalovací cívky a jejich konstrukce Mechanické rozdělení vn k válcům Nedostatky mechanického rozdělování vn Bezrozdělovačové rozdělování Seznam vyobrazení Elektrická energie vzniklá z magnetického pole vytvořeného primár [...]

více..číst

o01

Prakticky stejnou funkci jako mechanický regulátor vykonává elektronicky řízená soustava. Je prosta jeho nedostatků (hystereze, omezená přesnost, proměnnost s časem) a umožňuje nepřetržitou kontrolu funkce monitorováním signálů ze snímačů a z výstupního stupně zapalování. Při diagnostice lze soustav [...]

více..číst

o05

U elektronické regulace ABS jsou otáčky kol snímány snímači -1-, jejichž signál je přiváděn přes vstupní obvody -4- řídící jednotky k mikropočítači -5- se dvěma mikroprocesory. Tam je vypočítána rychlost vozidla a srovnávána rychlost jednotlivých kol. Při odchylce je přiveden signál přes příslušný v [...]

více..číst

Elektronické tvarování charakteristik

RNDr. Bohumil Ferenc, duben 2000     Hlavní součásti Vstřikování Plnicí tlak Další funkce Systém je svojí koncepcí zcela odlišný od systémů řízení chodu motoru (motor management) jiných výrobců. Používá se u všech čtyřválcových motorů SAAB se dvěm [...]

více..číst

Směs a její spalování

RNDr. Bohumil Ferenc, leden 2000   Vliv zapalování Tranzistorové zapalování Kapacity součástí zapalování Tyristorové zapalování Předstih a jeho vliv na spalování Mechanická regulace předstihu    Spalovací motory automobilů přeměňují energii chemick [...]

více..číst