tlačítko

end-logo

AUDI – reset servisního intervalu

  AUDI Model Year Procedure A4, A6 All Chcete-li resetovat servis oleje na displeji počítadla kilometrů, stiskněte tlačítko nalevo od počítadla a držte jej. Zapněte zapalování. Na displeji je zobrazeno "OIL" Nyní povytáhněte tlač [...]

více..číst

Bmw servis reset

Resetování kontrolek servisu Jen: E30 1986-1994 E36 1990-1999 E34 1988-1996 E39 1996-1999 Reset olejového servisu Připojte zkušební kontrolku mezi pin 7 konektoru diagnostiky motoru a dobrou kostru.Zapněte zapalování. Za tři sekundy se rozsvítí vše [...]

více..číst

Reset servisního intervalu Mercedes benz S CLASSE

  1. Zapněte zapalování a ihned dvakrát stiskněte tlačítko A 2. Vypněte zapalování 3. Stiskněte a držte tlačítko A a zapněte přitom zapalování .. tlačítko držte stisknuté a přibližně po deseti sekundách se ozve zvukový signál a na displeji přístrojové desky zobrazí nový interval. 4. [...]

více..číst

Reset servisu Mercedes Benz E211

  Postup pro resetování indikátorů servisních intervalů Poznámka: Při proceduře se zobrazují složitější výrazy. Nevím, jaké výrazy jsou použity v různých jazykových lokalizacích. Uvedu je v angličtině a v závorce najdete český význam. Pokud máte Menu v jiném jazyce, zkuste se slovníkem, n [...]

více..číst

Reset servisního intervalu Volvo V40

  Postup při resetu: - klíček v zapalování otočte do první polohy. - stiskněte tlačítko resetu .. - držte tlačítko resetu stisknuté a otočte klíčkem do polohy zapalování.. (normální poloha, na kterou se jezdí.. nestartovat) - držte dále stisknutý reset - po deseti sekundách se [...]

více..číst

reset servisu VOLVO

VOLVO Model Year Procedure 850, S70, V70, S80 1996-97, 1998-00, 1999-00 Servis může být vynulován pouze pomocí speciálního nářadí od Volva - Data Link Connector. 240 1986-93 Jakmile se rozsvítí kontrolka servisu, získejte n [...]

více..číst

reset servisu passat b4

Reset ukazatele servisu   Stisknout tlačítko 1 Zapnout zapalování Uvolnit tlačítko 1 Stisknout tlačítko 1 pokud je třeba resetovat další služby Otočit knoflíkem 2 až ukáže: - - - - - Vypnout zapalování     OEL/OIL: každýc [...]

více..číst

reset servisu mercedes benz

Mercedes Benz, nulování servisu 98-01 Otočte klíčkem zapalování do pozice "2". Ihned stiskněte dvakrát ( dvakrát během jedné sekundy ) tlačítko vedle displeje počítadla kilometrů. Objeví se údaje o dnech nebo kilometrech.Během 10 sekund otočte líčkem v zapalování do polohy "0". Stiskn [...]

více..číst

reset servisu ibiza 99

Reset servisu · Vypněte zapalování · Stiskněte tlačítko a držte jej stlačené   · Zapněte zapalování   · Udržujte tlačítko stlačené a otočte jej ve směru hodinových ručiček   · Uvolněte tlačítko   · Vypněte zapalování   · Systém byl reset [...]

více..číst

reset servisu corsa c

Reset servisu Poznámka: Dodržujte postup přesně tak, jak je popsán, resetovaný systém jinak přejde do zablokované pozice a může být odblokován pouze speciálními nástroji (zkoušečkou Tech 2). Vypněte zapalování. Stiskněte tlačítko resetu (1) Po zapnutí zapalování držte tlačítko resetu [...]

více..číst