Zapalování

end-logo

Reset servisního intervalu Audi A4 2001 ->

  ! Vozidla s "longlife" servisním intervalem lze resetovat pouze s diagnostickým vybavením. Ostatní lze resetovat takto: 1. Stiskněte a držte tlačítko A 2. Zapněte zapalování .. na displeji denního počítadla se zobrazí "SERVICE" 3. Uvolněte tlačítko 4. Stiskněte tlačítko B, s [...]

více..číst

Reset servisního intervalu Audi A6 1997 – 2005

  ! Vozidla s "longlife" servisním intervalem lze resetovat pouze s diagnostickým vybavením. Ostatní lze resetovat takto: 1. Stiskněte a držte tlačítko A 2. Zapněte zapalování .. na displeji denního počítadla se zobrazí "SERVICE" 3. Uvolněte tlačítko 4. Stiskněte tlačítko B, s [...]

více..číst

AUDI – reset servisního intervalu

  AUDI Model Year Procedure A4, A6 All Chcete-li resetovat servis oleje na displeji počítadla kilometrů, stiskněte tlačítko nalevo od počítadla a držte jej. Zapněte zapalování. Na displeji je zobrazeno "OIL" Nyní povytáhněte tlač [...]

více..číst

Bmw servis reset

Resetování kontrolek servisu Jen: E30 1986-1994 E36 1990-1999 E34 1988-1996 E39 1996-1999 Reset olejového servisu Připojte zkušební kontrolku mezi pin 7 konektoru diagnostiky motoru a dobrou kostru.Zapněte zapalování. Za tři sekundy se rozsvítí vše [...]

více..číst

Reset servisního intervalu Mercedes benz S CLASSE

  1. Zapněte zapalování a ihned dvakrát stiskněte tlačítko A 2. Vypněte zapalování 3. Stiskněte a držte tlačítko A a zapněte přitom zapalování .. tlačítko držte stisknuté a přibližně po deseti sekundách se ozve zvukový signál a na displeji přístrojové desky zobrazí nový interval. 4. [...]

více..číst

reset servisu BMW E60

  1. Nejdříve se ujistěte, že máte správně nastavané datum a čas! 2. Každý servisní indikátor může být takto manuálně resetován pouze pokud je jeho hodnota menší než 80% intervalu. V takovém případě svítí u indikátoru vykřičník (!). Pokud je tam "0", nelze jej vymazat manuálně, pouze diag [...]

více..číst

Reset servisních intervalů BMW E65, E66

  1. Nejdříve se ujistěte, že máte správně nastavané datum a čas!2. Každý servisní indikátor může být takto manuálně resetován pouze pokud je jeho hodnota menší než 80% intervalu. V takovém případě svítí u indikátoru vykřičník (!). Pokud je tam "0", nelze jej vymazat manuálně, pouze diagno [...]

více..číst

Beru UltraX Platin, Autodíly MJAuto

  Beru UltraX Platin Čtyři dvojnásobně zahnuté boční elektrody (rohovité elektrody) Dlouhá dráha klouzavé jiskry Zlepšený přístup směsi (šíření plamene bez překážky) Předsunuté jiskřiště úspora pohonných hmot Minimalizace škodlivin ve splodin [...]

více..číst

Reset servisního intervalu Volvo V40

  Postup při resetu: - klíček v zapalování otočte do první polohy. - stiskněte tlačítko resetu .. - držte tlačítko resetu stisknuté a otočte klíčkem do polohy zapalování.. (normální poloha, na kterou se jezdí.. nestartovat) - držte dále stisknutý reset - po deseti sekundách se [...]

více..číst

reset servisu VOLVO

VOLVO Model Year Procedure 850, S70, V70, S80 1996-97, 1998-00, 1999-00 Servis může být vynulován pouze pomocí speciálního nářadí od Volva - Data Link Connector. 240 1986-93 Jakmile se rozsvítí kontrolka servisu, získejte n [...]

více..číst