systémy vstřikování paliva

end-logo
Vstřikování paliva

Sdílejte:

PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ U BENZINOVÝCH MOTORŮ

Moderní motory jsou čtyřtaktní s velmi malým podílem dvoutaktů. Oba tyto systémy se během času vyvinuly do dnešní moderní podoby, která využívá různých systémů vstřikování paliva, jež zajišťují potřebný cyklus vstřikování. V dřívějších dobách byl k přívodu paliva do motoru využíváno nízkotlaké sání přes rozvodné potrubí; v moderních motorech se ale jedná o vysokotlaké vstřikování paliva přímo do spalovací komory. Tento proces označujeme jako přímé vstřikování nebo GDI. V případě benzínového motoru dochází k zapálení jiskrou a systém pak nazýváme SIDI (spark ignited direct injection). Díky elektronickému zařízení, které měří složení palivové směsi, je tento systém úspornější než starší konstrukce.

Jak se určuje množství paliva v závislosti na požadavcích motoru

Množství paliva vstřikované do motoru je dáno především hmotností vzduchu proudícího do válce. Senzory průtoku vzduchu zasílají tato data do řídicí jednotky motoru. V řídicí jednotce je signál zatížení motoru z ovladače měřený senzorem na škrticí klapce (Throttle Position Sensor, TPS) porovnán s údaji ze senzorů a výsledkem výpočtu je potřebné množství paliva. Některé motory využívají systémy EFI. Systémy tohoto typu jsou vybaveny senzory na přívodu chladicí kapaliny a na vačkové či klikové hřídeli a kyslíkovým senzorem, který je zpravidla umístěn na výfuku a určuje kvalitu spalování. Jedná se vždy o přívodní systém s uzavřenou smyčkou.

Přívod paliva do motoru

Mezi palivovou nádrží a motorem je síť palivového potrubí s pumpami, které zajišťují potřebný tlak paliva. Udržování správného tlaku mají na starosti regulátory tlaku. Palivo je do válců rozváděno pomocí rozdělovače. Poté je palivo vstřikováno do nasávaného vzduchu. Provedení těchto systémů je různé, protože některé karburátorové systémy využívají přetlak a jiné podtlak.

Součásti benzinového motoru EFI

Tyto systémy sestávají ze vstřikovačů paliva, palivových čerpadel, regulátorů tlaku paliva, řídicích jednotek motoru, kabelových svazků a různých senzorů. Mezi tyto senzory patří senzor polohy klikového/vačkového hřídele, senzory průtoku vzduchu a kyslíkové senzory ve výfukovém potrubí, které měří spotřebu paliva.

•    Řídicí jednotka přívodu paliva: hlavním úkolem této jednotky je interpretovat signál ze snímačů a z těchto informací vypočítat potřebné množství paliva.

•    Vstřikovač paliva: vstřikovač přijímá signál z řídicí jednotky a otevírá přívod paliva do proudu vzduchu. Doba otevření je úměrná vypočtenému potřebnému množství paliva a nazýváme ji šířka pulzu. V případě systému dávkového vstřikování se vstřikovače otevírají současně, zatímco při sekvenčním vstřikování (SFI) probíhá vstřikování jednotlivě.

Množství paliva

Na vstřikované množství paliva má vliv požadavek na výkon, aktuální spotřeba paliva, emise výfukových plynů a typ použitého paliva. Toto provedení umožňuje mnohem vyšší výkon a nižší spotřebu paliva u moderních motorů oproti jejich předchůdcům.


banner pro vstup do katalogu MJauto
systémy vstřikování paliva 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Sdílejte: