Testování lambda sondy

end-logo
Sdílejte:

Stav lambda sondy určuje složení směsi, spalování a emise. Lambda sonda by měla být kontrolována každých 30 tisíc kilometrů.

Lambda sonda slouží k monitorování složení výfukových plynů. Při spalování pohonných hmot vzniká oxid uhelnatý. Řídící jednotka motoru vyhodnocuje podle signálu z lambda sondy složení směsi. Pokud je vstřikovaná směs příliš bohatá, spálí se při jejím hoření všechen dostupný kyslík. Pokud je naopak chudá, nedojde při jejím hoření ke spotřebování všech atomů kyslíku.

Zbytek kyslíku procházející ve spalinách kolem lambda sondy tedy signalizuje složení směsi na vstupu do válců.

Bohatá směs => vysoký obsah CO, nízký obsah O2

Chudá směs => nízký obsah COm, vysoký obsah O2

Napětí lambda sondy

Úzkopásmová lambda sonda

 
    obsah kyslíku ve spalinách         napětí na lambda sondě         poměr vzduchu a paliva    
nízký vysoké, větší než 0,45 V bohatá směs
vysoký nízké, menší než 0,45 V chudá směs

Širokopásmová lambda sonda

 
    obsah kyslíku ve spalinách         napětí na lambda sondě         poměr vzduchu a paliva    
nízký menší než 3,3 V bohatá směs
vysoký větší než 3,3 V chudá směs

 

 

 

Teplota lambda sondy

Když je lambda sonda studená, chová se pouze jako elektrický odpor. S rostoucí teplotou začne generovat napětí.

Je proto důležité udržet lambda sondu v provozní teplotě.

 

Teplota lambda sondy

Teplota lambda sondy

Zirkoniová lambda sonda vytváří napětí závislé na rozdílu obsahu kyslíku obsaženém ve spalinách proti obsahu kyslíku v okolním prostředí. Čím větší tento rozdíl je, tím větší napětí vzniká. U Zirkoniových sond je maximální hodnota napětí přibližně jeden volt. Titanové sondy generují napětí až do pěti voltů.

Měření napětí

multimetr

multimetr

Měřením napětí na signálním drátu tedy můžeme zkontrolovat funkci lambda sondy. Dráty rozpoznáte podle průvodce zde: https://www.mjauto.cz/lambda-sonda-zapojeni. Napětí naměřené na sondě by mělo oscilovat v rozmezí 0.2 – 0,8 V. Pokud je napětí zaseklé kolem jednoho voltu, je směs neustále příliš bohatá. Regulační funkce někde selhává. Pokud je napětí naopak stále nízké, je možná už vadná lambda sonda a nebo dochází k přisávání falešného vzduch ještě před lambdou (díra v potrubí)

Titanové sondy fungují na odlišném principu a mají jiný charakter výstupu. Titanové lambda sondy fungují spíše jako čidlo teploty v chladiči například.  V závislosti na složení výfukových plynů se mění elektrický odpor sondy.  Změna elektrického odporu není plynulá. Odpor spíše skáče z 1000 Ω (bohatá směs) na 20 KΩ (chudá směs).

 

 

Měření mimo automobil

Příprava

Lambda sondu upněte třeba do svěráku. Zapojte vyhřívání (pokud má), na polaritě zapojení vyhřívání nezáleží.

K signálnímu kabelu a uzemnění (pokud uzemnění není, uzemněte kostru sondy) připojte voltmetr a nastavte automatický rozsah, nebo citlivost v milivoltech.

Po zapojení vyhřívání sondy začne růst teplota senzoru, na voltmetru budete pozorovat nárůst napětí v řádech milivoltů (např 0,005V až 0,030V).

Test

Pro otestování činnosti sondy použijte nějaký plamen, stačí zapalovač.  Plamen vyčerpá všechen kyslík v okolí senzoru a napětí na voltmetru rychle naroste k jednomu voltu (0,850 V – 0,950 V).

Po oddálení plamene se k senzoru okamžitě dostane další kyslík a napětí na voltmetru velmi rychle klesne zpět k nule…

Kroko svorky

Kroko svorky

multimetr

multimetr

lambda sonda test 1

lambda sonda test 1

lambda sonda test 2

lambda sonda test 2

 

 

Typy signálů

Typy signálů při měření na osciloskopu

Signál Zirkoniové sondy

Signál Zirkoniové sondy

Signál titanové sondy

Signál titanové sondy

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Testování lambda sondy 3.28/5 (65.56%) 18 votes

Sdílejte: