Typy brzdových kapalin

end-logo
Ate brzdové kapaliny

Sdílejte:

Chemické složení

V závislosti na chemickém složení rozlišujeme tři typy brzdových kapalin. Kapaliny na bázi silikonu, glycolu, nebo minerálních olejů. V automobilovém průmyslu se kapaliny na bázi minerálních olejů téměř nepoužívají s výjimkou Citroenu – LHM (Citroën liquide hydraulique). DOT3, DOT4 a DOT5.1 jsou brzdové kapaliny na bázi glykolu a DOT5 je silikonová kapalina.

Bod varu

Brzdový okruh automobilu je závislý na nestlačitelnosti kapaliny. Jakmile ale kapalina při dosažení bodu varu přechází do plynného skupenství je již funkce brzd narušena. U brzdových kapalin rozlišujeme suchý bod varu a mokrý bod varu. Mokrý bod varu charakterizuje kapalinu do jisté míru kontaminovanou vodou.

Barva

Jednoduše podle barvy kapaliny rozeznat nemůžeme. Kapaliny jsou výrobcem obarveny pouze za účelem lepšího pozorování případného úniku z okruhu. DOT3 bývá čirá, světle žlutá, modrá a vínová. DOT4 čirá, světle žlutá a vínová. DOT5.1 čirá, světle žlutá a modrá. DOT5 purpurová, nebo fialová.

Kinematická viskozita

Brzdové kapaliny musí splňovat viskozitní test při -40 °C. Minimální viskozita při této teplotě musí být u DOT3 1500 mm/s², u DOT 4 1800, DOT 5 900 a DOT5.1 také 900.

Absorbce vody

Kapaliny na bázi glykolu jsou hygroskopické. Znamená to, že absorbují vodu z okolí. Kapaliny na bázi silikonu jsou hydrofobní, neabsorbují vodu.

Hygroskopické kapaliny v průběhu servisního intervalu díky absorbci vody degradují a snižuje se jejich bod varu. Zároveň je ale díky této jejich vlastnosti zajištěno rovnoměrné rozptýlení vody v brzdové kapalině a nevznikají tedy větší shluky vody, které by způsobily fatální selhání brzdového systému. Případná kapka vody by již při 100°C vytvořila kapsu plynu.

DOT3

DOT3 je glykolová brzdová kapalina s bodem varu minimálně 205°C a mokrým bodem varu minimálně 140°C. Absorbuje kolem 1 až 2 procent vody za rok v závislosti na okolních podmínkách. Je mísitelná s DOT4 a DOT5.1, takže při výměně kapaliny (např. přechod z DOT4 na DOT5.1) nemusí být okruh nijak vyplachován.

DOT4

DOT4 je glykolová brzdová kapalina s bodem varu minimálně 230°C a mokrým bodem varu minimálně 155°C. Absorbuje kolem 1 až 2 procent vody za rok v závislosti na okolních podmínkách. Používá se u automobilů s většími nároky na účinnost brzd a u ABS, ESP, atd… Takže dnes už v šude.

DOT5.1

DOT5.1 je glykolová brzdová kapalina s bodem varu minimálně 260°C a mokrým bodem varu minimálně 180°C. Absorbuje kolem 1 až 2 procent vody za rok v závislosti na okolních podmínkách. Používá se u velmi náročných brzdových systému. Například v motorsportu.

DOT5

DOT5 je silikonová brzdová kapalina s bodem varu minimálně 260°C a mokrým bodem varu minimálně 180°C. Je hydrofobní, takže neabsorbuje vodu z okolí. Neničí lak na vozidle a je kompatibilní s většinou pryžových dílů. Absorbuje hodně vzduchu z okolí, což způsobuje gumovější odezvu brzd. Při kontaminaci vodou je brzdový systém okamžitě vyřazen. Používá se u veteránských aut, vojenské techniky.. Někteří výrobci ji používají i u cestovních vozů. Není vhodná pro závodní použití, protože při vyšších teplotách roste její stlačitelnost.


banner pro vstup do katalogu MJauto
Typy brzdových kapalin 4.98/5 (99.54%) 261 votes

Sdílejte: