Výfukové systémy automobilů

end-logo
přední díl výfuku s katalyzátorem

Sdílejte:

Výfukové systémy a tlumiče automobilů

Každý motor s vnitřním spalováním musí mít výfukový systém. Ten zajišťuje odvod výfukových plynů z motoru. Auto bez tlumiče bude ale nesmírně hlučné, protože vratný pohyb pístů a exploze palivové směsi vydávají ohlušující zvuky. Tlumiče omezují a uhlazují hluk vozidla a výsledkem je zvuk, který dobře známe. Někteří fandové si nechávají auto upravit tak, aby vydávalo zvuk podle jejich přání. Auta jako např. Subaru vydávají hlasitý zvuk, který má upozornit na výkon motoru, zatímco auta jako Mercedes Benz jezdí tiše, protože luxus si toho žádá.

Tlumič

Tlumiče mají různé provedení podle typu hluku, který je třeba tlumit. Systém využívá k tlumení hluku pulzujících výfukových plynů dvou důležitých principů. Jedná se o reflexní a absorpční technologii. Nejlepší tlumiče oba tyto postupy kombinují dohromady a výsledkem je zařízení schopné potlačovat veškerý nežádoucí hluk. Tlumiče jsou konstruovány tak, aby odolávaly plynům proudícím z motoru vysokou rychlostí. Po expanzi plynů při teplotě až 2400 °C proudí tyto plyny z motoru nadzvukovou rychlostí a vydávají při tom ohlušující zvuk. Tlumič jednak snižuje tuto rychlost a jednak odvádí teplo, čímž omezuje hlučnost.

Základní konstrukce výfukového systému

Moderní auta prošla do dnešní doby tolika různými vylepšeními, že už vůbec nepřipomínají první vozy. Výfukové systémy jsou složitější a sofistikovanější – najdeme se výfukové rozvody, složité systémy čištění a spojovací potrubí upevněné k podvozku auta pomocí pružných úchytů a tlumicích prvků. Různá uspořádání motoru mají různé uspořádání výfukového systému: např. od řadového motoru vede dozadu jediný výfukový kanál, zatímco u vidlicových a plochých motorů je systém zdvojený. Některé vozy s vidlicovým motorem mohou být společný tlumič, což znamená, že obě výfuková potrubí se někde před tlumičem spojují dohromady.

Další důležité součásti výfukového systému

Výfukový systém musí být kromě tlumiče a spojovacího potrubí opatřen i dalšími součástmi. Jedná se zejména o kyslíkové senzory a systém výfukových čištění, které fungují koordinovaně. Mezinárodní předpisy o omezování emisí předepisují přípustné emise automobilů, které vyžadují použití systému čištění výfukových plynů. Senzory měří koncentraci pevných částic a vysílají signál do čisticího systému, který podle něj zvyšuje nebo snižuje intenzitu čištění. To umožňuje omezit znečišťování životního prostředí automobily. Výfukový systém proto musí vždy správně fungovat. Závada na výfukovém systému má vliv na funkčnost celého motoru a snižuje jeho účinnost. Výsledkem je vyšší spotřeba paliva a emise pevných uhlíkových částic do životního prostředí, nemluvě o hlučnosti.


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: