Závod o snižování spotřeby

end-logo

Sdílejte:

Ceny paliv na čerpacích stanicích stále rostou a nákup auta s nízkou spotřebou je tedy dobrý způsob, jak ušetřit peníze a zároveň pomoci chránit životní prostředí. Z pohledu spotřebitele jsou technologie používané v současných vozech, kterými se dnešní úsporná auta liší od dosavadních žroutů paliva, vynikající věc.

Účinnost přeměny elektrické energie na kinetickou energii. Tedy pohyb stroje.

Nejvyšší účinnost při přeměně energie na točivý pohyb nabízejí elektromotory, které najdeme také v elektromobilech.. Elektřina ale není primárním zdrojem energie, takže je potřeba vzít v úvahu i účinnost výroby elektrické energie. V současné době lze elektřinou pohánět železniční vozidla, co se realizuje pomocí přídavné napájecí kolejnice, trakčního vedení nebo palubních generátorů v diesel-elektrických lokomotivách, které běžně potkáváme na amerických a britských tratích. Znečišťování životního prostředí v důsledku centralizované výroby elektřiny se odehrává ve vzdálené elektrárně, tj. ne přímo „na místě“. Větším uplatněním elektřiny na železnici a zaváděním nízkoemisních pohonů lze znečišťování omezit. Některé železniční společnosti (například francouzská SNCF nebo švýcarské federální dráhy) odebírají většinu nebo dokonce veškerou potřebnou elektřinu z vodních nebo jaderných elektráren, takže znečišťují ovzduší jen minimálně. Společnost AEA Technology zpracovala studii porovnávající cestu mezi Londýnem a Paříží vlakem a letadlem, která ukázala, že vlaky produkují v průměru desetkrát menší emise CO2 na jednoho cestujícího než letadla, čemuž zčásti napomáhá právě výroba elektřiny z jádra.

Vodíkové články

V budoucnu budou možná běžně dostupná vodíková auta. Toyota již testuje vozidla poháněných vodíkovými palivovými články v jižní Kalifornii, kde byla vybudována síť vodíkových čerpacích stanic. Auto je poháněno buď prostřednictvím chemických reakcí v palivovém článku, které produkují elektřinu pro pohon vysoce účinných elektromotorů, nebo přímo spalováním vodíku ve spalovacím motoru (velmi podobně jako v benzínovém motoru nebo třeba v motoru na zemní plyn); auta s tímto pohonem by mohla mít prakticky nulové emise. To by znamenalo minimální znečišťován ovzduší, protože vodík je vyráběn elektrolýzou spotřebovávající elektřinu z čistých zdrojů (tj. ze solárních, větrných, vodních nebo jaderných elektráren. Při komerční výrobě vodíku se spotřebovávají fosilní paliva a uvolňuje se více oxidu uhličitého, než kolik vzniká samotného vodíku.

ETC

Tzv. Electric Turbo Compounding (ETC) představuje technické řešení problému, jak zvýšit energetickou účinnost stacionární zdrojů energie. Výroba energie z fosilních paliv bude pokračovat ještě celá desetiletí, což platí zejména pro rozvojové země. To je v rozporu s celosvětovou nutností snižovat emise uhlíku, jejichž vysoké procento připadá právě na energetiku. Systém ETC zvyšuje účinnost a snižuje emise plynových a dieselových agregátů tím, že rekuperuje „odpadní energii“ z výfukových plynů, čímž zvyšuje hustotu výkonu a využití energie z paliva.

Elektrickou energii musíme ale nejdříve získat

Elektrickou energii na pohon zelených strojů můžete získat při tupci nenáviděné kritické štěpné reakci, nebo devastací přírodních zdrojů.

Geotermální energie

Elektrickou energii můžeme získtat nenápadně vytěžením geotermální energie. To s sebou přinese zkázu ve formě narušení termální rovnováhy Země.

Energie přílivových vln

Další možnost je zneužití slapových sil Měsíce. Změnou geometrie oceánů a tím i planety ale ovlivníme dráhu této družice.

Větrné elektrárny

Využitím energie pohybu atmosféry zničíme lokální klima (rotory elektráren působí stejně jako větrolamy, a jsou 150 metrů vysoko. Lokálně už ovlivňují počasí).

Solárrní energie

Zadržením energie dopadajícího světla ze Slunce pomocí fototermálních, nebo fotovoltaických článků opět zničíme lokální klima, nebo i  klima planety.

Skutečná cena elektrické energie

Elektrickou energii nelze získat levně, natož zadarmo. Nikola Tesla, jehož jméno je v dnešní době masivně zneužíváno to samozřejmě také věděl a rotuje v hrobě. Pokud by byl obalen cívkou, byl by určitě nejvýznamnějším zdrojem elektrické energie na světě a mohl by pohánět celou Muskovu flotilu.

Nejlevnější je stále paradoxně nenáviděná kritická štěpná reakce, nebo ve sci-fi budoucnu spásná studená fůze. Ostaní pokusy jsou pro Zemi zničující.

 


banner pro vstup do katalogu MJauto
Ohodnoťte článek

Sdílejte: